Rozpoczęła się wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2017 rok konferencja ministra Krzysztofa Jurgiela w ARiMR w Białymstoku

17.10.2017

16 października br. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Białymstoku na konferencji prasowej gościł minister rolnictwa i rozwoju wsi – Krzysztof Jurgiel. Wizyta ministra związana była z rozpoczęciem, właśnie 16 października, wypłat zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2017 rok. Ich wysokość wyniesie 70% należnej rolnikowi kwoty tych dopłat. Wypłata zaliczek potrwa do końca listopada i w tym czasie do rolników w całym kraju trafi ok. 10 mld zł.

Minister Krzysztof Jurgiel przedstawił dane dotyczące liczby złożonych wniosków oraz odpowiedział na wszystkie pytania dziennikarzy. W roku 2017 wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich złożyło ponad 1,342 mln rolników, z tego w województwie podlaskim 81 145 rolników, co stanowi 6,04% wszystkich złożonych wniosków.

Minister podkreślił, że warunkiem przyznania zaliczki jest zakończenie kontroli administracyjnej, uwzględniającej także wyniki z kontroli na miejscu. Do 16 października 2017 roku Agencja naliczyła zaliczki na poczet płatności bezpośrednich dla ponad 893,8 tysięcy rolników na kwotę 3,68 mld zł.

W województwie podlaskim zaliczki na poczet płatności bezpośrednich naliczono dla ponad 57 tysięcy rolników, co stanowi 70,6% składających wnioski na kwotę 446,5 mln zł.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi – Krzysztof Jurgiel zaznaczył również, że w pierwszym dniu realizacji zaliczek ARiMR przekazała już na konta bankowe 60 tysięcy rolników kwotę 372 mln zł.

W konferencji prasowej wzięli również udział: poseł na Sejm RP Kazimierz Gwiazdowski – zastępca przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Zabielski – wicewojewoda podlaski, Artur Kosicki – doradca ministra, Wiesław Tadeusz Grzymała – dyrektor POR ARiMR, Tomasz Szeweluk – kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego w Białymstoku.

(17.10.2017 za ARiMR)