Wzrósł import masła, serów i twarogów oraz jogurtów

07.11.2017

W pierwszych ośmiu miesiącach 2017 roku łączna wartość importu produktów mleczarskich do Polski wyniosła 567,0 mln euro i była o 11,9% większa niż w analogicznym okresie przed rokiem. Produkty mleczarskie były prawie wyłącznie kupowane na rynku unijnym – udział krajów trzecich stanowił zaledwie 0,5%. W ujęciu ilościowym obserwowano spadek wielkości zakupów produktów przeznaczonych głównie do dalszego przetwórstwa (mleka w proszku i mleka płynnego), podczas gdy import serów i twarogów, masła oraz jogurtów wzrósł – ocenia Paweł Wyrzykowski, ekspert rynków rolnych BGŻ BNP Paribas.

Według danych MF (za MRiRW) wartość importu masła i tłuszczów mlecznych do Polski w pierwszych ośmiu miesiącach 2017 roku, w relacji do analogicznego okresu 2016 roku, zwiększyła się dwukrotnie do 63,3 mln euro. Wielkość wzrosła natomiast o 36,5% do 12,8 tys. t. Masło i tłuszcze mleczne sprowadzane były głównie z Niemiec (4,4 tys. t) i Holandii (3,8 tys. t), z których zakupy wzrosły odpowiednio o 55 i 23%.

W pierwszych ośmiu miesiącach br. wartość importu serwatki zwiększyła się o 64% do 32,8 mln euro, podczas gdy wolumen zwiększył się w większym stopniu – o 67% (r/r) do 68,4 tys. t.

Zwiększyła się także, o 23% (r/r) do 213 mln euro (38% całkowitej wartości importu), wartość przywozu do naszego kraju serów i twarogów. Większy był także ich wolumen, o prawie 10%, i wyniósł 60,7 tys. t. Sery i twarogi były sprowadzane do Polski głównie z Niemiec, skąd pochodziło 44% całkowitego ich importu.

Wg danych Sparks, w okresie I-VIII br., w relacji do analogicznego okresu 2016 roku, największą dynamiką wzrostu przywozu charakteryzowały się sery feta – ich import zwiększył się o 60%, jednak wolumen był niewielki, wyniósł 946 t. Należy natomiast zwrócić uwagę na 27% wzrost wolumenu importu serów Gouda, których łączny przywóz wyniósł 10,2 tys. t, tj. 15% całkowitego przywozu serów i twarogów w tym okresie. Mniejszy był natomiast o 12% import Mozzarelli – ukształtował się na poziomie 7,9 tys. t.

Mimo mniejszego o 20% wolumenu przywozu mleka i śmietany płynnej (wraz z mlekiem przerzutowym), wartość jego importu była o 23% większa niż w pierwszych ośmiu miesiącach 2016 roku i wyniosła 99 mln euro. Z Litwy zakupiono 63,5 tys. t mleka płynnego, czyli o 28% mniej niż przed rokiem. Wartość importu mleka w proszku obniżyła się w relacji rocznej o 32% do 105 mln euro, a wolumen zmniejszył się o 22% do 63 tys. t. Większość (63%) zakupionego mleka w proszku pochodziła z Niemiec.

Z uwagi na wyższą o 43% wartość eksportu produktów mleczarskich z Polski, w pierwszych ośmiu miesiącach br. dodatnie saldo handlu zagranicznego, w relacji do analogicznego okresu przed rokiem, uległo poprawie z 423 do 760 mln euro. Warto jednak zauważyć, że wciąż było niższe (o 36 mln euro) niż w pierwszych ośmiu miesiącach 2014 roku.

(07.11.2017 za BGŻ BNP Paribas)