Wizyta we Włoszech

08.11.2017

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki w dniach 6-7 listopada br. wraz z towarzyszącą delegacją, przebywał we Włoszech w ramach wizyty studyjnej dotyczącej programowania i wdrażania programów rozwoju obszarów wiejskich (PROW) na poziomie centralnym i regionalnym.

Wizyta odbyła się w związku z toczącą się obecnie dyskusją na temat nowego okresu programowania, w tym w zakresie możliwości głębszej decentralizacji wdrażania II filara WPR w Polsce. Korzystając z doświadczeń Włoch, które realizują politykę rozwoju obszarów wiejskich w oparciu o 21 regionalnych i jeden centralny PROW, wiceminister odbył robocze spotkania we włoskim Ministerstwie ds. Polityki Rolnej, Żywnościowej i Leśnej oraz w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa Regionu Emilia Romagna w Bolonii – Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w regionie Emilia Romagna. Zapoznał się tam z rolą i zadaniami ministerstwa, władz regionalnych oraz Krajowej i Regionalnej Agencji Płatniczej w zakresie programowania i wdrażania PROW. Ze strony włoskiej, w spotkaniu uczestniczyli dyrektor generalny ds. rozwoju obszarów wiejskich Emilio Gatto oraz dyrektor departamentu ds. programów rozwoju obszarów wiejskich Paolo Amassari.

Natomiast w spotkaniu w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa Regionu Emilia Romagna po stronie włoskiej uczestniczyła minister w zarządzie regionu ds. rolnictwa, łowiectwa i rybołówstwa Simona Caselli.

Strona włoska zaprezentowała także Włoską Sieć Obszarów Wiejskich jako narzędzie pomocnicze dla zarządzania i poprawy jakości wdrażania regionalnych programów rozwoju obszarów wiejskich. Zwrócono szczególną uwagę na rozwiązania w zakresie wdrażania wsparcia na rzecz innowacji w rolnictwie i leśnictwie, systemów informatycznych agencji płatniczej oraz w zakresie instrumentów zarządzania ryzykiem.

Strony zadeklarowały wolę kontynuacji dobrej wieloletniej współpracy i dalszej wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii szczegółowych w obszarze wdrażania działania Współpraca, PROW 2014-2020, wykorzystania doświadczeń włoskich w budowaniu systemów informatycznych wspomagających wdrożenie PROW, w tym w zakresie kontroli administracyjnych. Wskazano też na potrzebę wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

(08.11.2017 za MRiRW, fot. MRiRW)