Od 2018 roku wnioski o dopłaty dla rolników będą przyjmowane drogą elektroniczną

09.11.2017

Od 2018 roku wnioski o dopłaty bezpośrednie, jak i o wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich będą musiały być składane elektronicznie. Do prac rządowych został skierowany stosowny projekt przygotowany przez resort rolnictwa.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, przygotowany przez resort rolnictwa. Dokument ten został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Proponowane zmiany są wynikiem rozporządzenia KE z 2014 roku, która nakazuje krajom członkowskim stopniowe wdrażanie tzw. geoprzestrzennego formularza wniosku.

Projektowana nowelizacja zakłada, by wnioski o przyznanie płatności co do zasady składane były w wersji elektronicznej, ale w uzasadnionych przypadkach istniałaby możliwość składania wniosków w formie papierowej. Wówczas kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie zobowiązany do przeniesienia informacji z wniosku papierowego na wniosek elektroniczny.

Do 2020 roku rolnicy, którzy w roku poprzednim składali wniosek o przyznanie płatności, mają jeszcze otrzymywać częściowo wypełnione wnioski papierowe.

W 2018 roku ma obowiązywać przepis przejściowy, zgodnie z którym zamiast wniosku o przyznanie płatności, rolnik będzie mógł złożyć oświadczenie, w którym potwierdzi brak zmian w porównaniu do wniosku z roku poprzedniego. Termin składania takich oświadczeń wyznaczono od 15 lutego do 14 marca 2018 roku. Ministerstwo rolnictwa szacuje, że takie oświadczenia złoży ok. 15-22% rolników korzystających z dopłat bezpośrednich.

Elektroniczne wnioski mają też dotyczyć działań poprzedniego PROW 2007-2013 – tj. programu rolnośrodowiskowego i zalesiania gruntów rolnych oraz PROW 2014-2020. Obejmują one takie działania jak: rolno-środowiskowo-klimatyczne, rolnictwo ekologiczne, inwestycje w rozwój obszarów leśnych oraz dopłaty z ograniczeniami naturalnymi. Jeśli wnioski z 2018 są identyczne jak w 2017 roku, rolnik będzie mógł złożyć oświadczenie.

Ponadto nowe przepisy zniosą obowiązek zawiadamiania rolnika o niezałatwieniu w terminie sprawy o przyznanie płatności. W konsekwencji projektowanych zmian nie będzie określonego terminu, w którym ARiMR jest zobowiązana załatwić sprawy o przyznanie płatności. Jednak nadal będzie obowiązywał ARiMR termin wypłaty należności do 30 czerwca.

Zmieniono też zasady ubiegania się o pomoc techniczną z PROW, określając nowe zasady wyboru najkorzystniejszej oferty. „W odniesieniu do zadań, których wartość nie przekracza równowartości 30 tys. euro, a jednocześnie jest wyższa niż 20 tys. zł netto, proponuje się wprowadzenie uproszczonych zasad wyboru wykonawców.

Jak podano w ocenie skutków regulacji, w 24 państwach członkowskich UE wnioski geoprzestrzenne są wdrożone, a poziom wniosków składanych elektronicznie wynosi 100%

(09.11.2017 za PAP)