Przedstawiciel Polskiej Izby Mleka na Misji Wysokiego Szczebla Komisarza Hogana do Arabii Saudyjskiej i Iranu

09.11.2017

Daniel Dojlidko – kierownik ds. administracyjnych Polskiej Izby Mleka uczestniczy w Misji Wysokiego Szczebla komisarza Hogana do Arabii Saudyjskiej i Iranu, jako jedyny przedstawiciel sektora mleczarskiego z Polski. Już czwarty raz z kolei przedstawiciel Polskiej Izby Mleka został wybrany na członka delegacji biznesowej, towarzyszącej komisarzowi UE ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Philowi Hoganowi. Celem misji jest promocja europejskich produktów rolno-spożywczych oraz zapewnienie im większego dostępu do rynków Arabii Saudyjskiej i Iranu.

Warto przypomnieć, że w poprzednich trzech misjach uczestniczyła Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka. Były to misje do Chin i Japonii (kwiecień 2016), Wietnamu, Singapuru i Indonezji (listopad 2016) oraz Kanady (maj 2017). Działania na rzecz zdobywania i poszerzania nowych rynków zbytu są jednym z priorytetów Polskiej Izby Mleka.

Komisarz Hogan wraz z delegacją biznesową z UE w terminie 8-10 listopada przebywać będą w Arabii Saudyjskiej. Następnie, od 10-13 listopada br. odbędzie się Misja w stolicy Iranu – Teheranie. Podczas obu Misji zaplanowanych zostało wiele seminariów biznesowych, wizyt w sieciach handlowych i spotkań B2B. Udział we wszystkich Misjach Wysokiego Szczebla możliwy jest dzięki sfinansowaniu z Funduszu Promocji Mleka.

8 listopada br. odbyło się uroczyste śniadanie komisarza Phila Hogana z przedstawicielami branży mleczarskiej oraz producentami preparatów dla niemowląt. Na śniadaniu komisarz Phil Hogan pytał delegatów o oczekiwania wobec rynku Arabii Saudyjskiej, ale również o problemy branży, związane z eksportem do tego kraju. Zapewnił o swoich intensywnych pracach nad ułatwieniem producentom z UE wejścia na ten rynek i umocnienia pozycji w obliczu konkurencji z obu Ameryk, Azji i Nowej Zelandii.

Następnie cała delegacja wzięła udział w Forum biznesowym na temat prowadzenia biznesu w obrębie sektora rolno-spożywczego w Królestwie Arabii Saudyjskiej. Spotkanie, które odbywało się w Rijadzkiej Izbie Handlu i Przemysłu (RCCI), otworzył Prezes Zarządu Saudyjskiej Izby oraz komisarz Phil Hogan. Prelegenci z Arabii Saudyjskiej mówili o programie reform „Saudi Arabia 2030″, który dotyczy inwestycji i zmian w obliczu wyczerpania zapasów ropy naftowej. Władze Królestwa Arabii Saudyjskiej zamierzają inwestować m.in. w ochronę zdrowia, transport i logistykę oraz rolnictwo. Saudowie zakładają bardzo duży wzrost konsumpcji produktów z Europy i intensywne prace nad regulacjami dot. antybiotyków i hormonów. Mają świadomość, że produkty europejskie są najwyższej jakości, a wzrost ich importu może bezpośrednio przełożyć się na zdrowie i jakość życia obywateli.

Następnie delegacja udała się na targi „Saudi Arabia Food and Drug”, które zgodne są z wizją Króla, według której musi być rozwijana ścisła współpraca sektora spożywczego z sektorem medycznym. W środę wieczorem odbył się oficjalny obiad z udziałem komisarza UE Phila Hogana, przedstawicieli ambasad, w tym polskiej placówki oraz delegacji biznesowej. Przedstawiciel PIM miał okazję porozmawiać na temat możliwości wsparcia polskich firm z konsulem Marcinem Styszyńskim, Chargé d’affaires a.i. Ambasady RP w Rijadzie.

W czwartek, 9 listopada br. zaplanowane są wizyty studyjne, spotkania z menedżerami sieci handlowych oraz Festiwal Europejskiego Jedzenia.

(09.11.2017 za izbamleka.pl, fot. izbamleka.pl)