Opowiadam się za wszystkimi niedzielami wolnymi od pracy

11.11.2017

Opowiadam się za tym, żeby wszystkie niedziele były wolne od pracy – oświadczyła premier Beata Szydło.

Premier Szydło pytana była w sobotę o swoje zdanie w kwestii uczynienia wszystkich niedziel dniem wolnym od pracy.

– Podzielam to zdanie, że wszystkie niedziele powinny być wolne – stwierdziła premier. Jak dodała, dyskusja przeprowadzona przez rząd przy okazji opiniowania obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele „nie była łatwa”. – Różne były głosy. Mogę powiedzieć tak: większość ministrów raczej skłania się ku temu, żeby wszystkie niedziele były wolne – mówiła premier.

– Jednak pewne analizy, pewne oceny, również głosy płynące ze środowisk związanych z gospodarką wskazywały, że może należy wskazać ten pośredni model – przyznała.

– Ja uważam, że takie „trochę tu, trochę tu” rozwiązania nigdy nie są dobre, opowiadam się za tym, żeby były wszystkie niedziele wolne – zaznaczyła premier.

Projekt ustawy trafił do Sejmu jesienią ubiegłego roku jako inicjatywa obywatelska autorstwa Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, w którego skład wchodzi m.in. NSZZ „Solidarność”. Jego pierwotna wersja zakładała zakaz handlu w niedziele w większości placówek handlowych, z pewnymi odstępstwami. Projekt przewidywał wejście w życie ustawy 1 stycznia 2018 roku.

Pod koniec października sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny przyjęła projekt ustawy ograniczającej handel w niedziele wraz z poprawkami naniesionymi podczas prac podkomisji ds. rynku pracy. Poprawki dot. m.in. tego, że handel miałby być dozwolony w drugą i czwartą niedzielę miesiąca oraz w dwie kolejne niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Podkomisja poszerzyła także katalog placówek, które byłyby wyłączone z zakazu handlu w niedziele.

(11.11.2017 za PAP, fot. Rafal Oleksiewicz /East News/Reporter)