Dobry rok dla producentów mleka średnia cena skupu może być rekordowa

03.12.2018

Mimo obserwowanego w ostatnim kwartale spadku cen artykułów mleczarskich na świecie, w pierwszych jedenastu miesiącach 2017 roku średni poziom indeksu światowych cen artykułów mleczarskich FAO był aż o 36% wyższy niż w analogicznym okresie 2016 roku – informuje Paweł Wyrzykowski, ekspert rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas.

– Wzrost cen na rynku światowym był wynikiem ograniczenia podaży mleka w pierwszych miesiącach roku oraz wzrostu popytu na produkty mleczarskie. W I kw. 2017 roku produkcja mleka u czterech największych eksporterów produktów mleczarskich była o 0,9% mniejsza niż w analogicznym okresie przed rokiem, przede wszystkim ze względu na mniejsze dostawy na rynku unijnym. Kolejny rok zwiększało się zainteresowanie produktami mleczarskim ze strony Chin. Wg danych CLAL w pierwszych jedenastu miesiącach 2017 roku wolumen importu wszystkich podstawowych grup produktów mleczarskich był większy niż w analogicznym okresie przed rokiem. Zakupy OMP i produktów dla niemowląt zwiększyły się po 36%, PMP o 17%, serów o 14%, a masła o 12% – informuje Paweł Wyrzykowski, ekspert rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas.

– Poprawa koniunktury na światowym rynku mleka znalazła odzwierciedlanie we wzroście cen skupu mleka w Polsce. Według danych GUS średnio w pierwszych jedenastu miesiącach 2017 roku ukształtowała się ona na poziomie 1,37 zł/litr netto i była o 27% wyższa niż w analogicznym okresie 2016 roku. Można zatem przypuszczać, że w całym 2017 roku średnia cena skupu mleka w Polsce przekroczy poziom z 2014 roku (1,37 zł) i będzie najwyższa w historii – dodaje.

– Producenci mleka, zachęceni wyższym poziomem cen skupu i dużą dostępnością pasz, zwiększyli dostawy mleka do mleczarń. Wg GUS w pierwszych jedenastu miesiącach 2017 roku do skupu trafiło 10,4 mld l mleka, czyli o 4,7% więcej niż przed rokiem – mówi ekspert.

– Należy zauważyć, że w ostatnim kwartale 2017 roku na rynku światowym obserwowano spadki cen produktów mleczarskich, które przełożyły się na obniżki cen ich zbytu w Polsce. W konsekwencji, z początkiem 2018 roku należy spodziewać się, że cena skupu mleka będzie się obniżać, a ze względu na czynniki sezonowe spadki te mogą być kontynuowane w II kw. 2018 roku – informuje Paweł Wyrzykowski.

Obniżone prognozy produkcji mleka w Nowej Zelandii

– W opublikowanym 27.12.2017 roku raporcie, największa nowozelandzka mleczarnia – Fonterra – po raz drugi z rzędu, obniżyła szacunki dotyczące produkcji mleka w Nowej Zelandii. W sezonie 2017/2018 produkcja mleka w tym kraju ma być o ok. 4% mniejsza niż w sezonie 2016/2017, podczas gdy jeszcze na początku sezonu mówiła o 3% wzroście – mówi Wyrzykowski.

– W pierwszych sześciu miesiącach sezonu 2017/2018 (VI-IX) produkcja mleka w Nowej Zelandii była o 1,8% większa niż w analogicznym okresie przed rokiem. Biorąc pod uwagę prognozę przedstawioną przez Fonterrę, oznacza to, że w II połowie sezonu należy oczekiwać, że produkcja będzie o ok. 9% mniejsza niż w drugiej połowie sezonu 2016/2017. Obniżka prognoz jest skutkiem pogarszających się warunków do produkcji mleka związanych z pogłębiającą się suszą – podaje Paweł Wyrzykowski.

(03.01.2018 za BGŻ BNP Paribas)