Bonifikaty za przerwy w dostawach prądu

06.01.2018

Bonifikaty za przerwy w dostawach prądu od przyszłego roku odbiorcy energii będą otrzymywali bez konieczności składania wniosków. W tym roku obowiązują jeszcze „stare” zasady. Tak w najnowszym rozporządzeniu zadecydował minister energii.

– Sprawa dotyczy wypłacania bonifikat przez przedsiębiorstwa energetyczne za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz parametrów jakościowych energii elektrycznej w uzasadnionych przypadkach – wyjaśnia Urząd Regulacji Energetyki.

Dotychczas zakład energetyczny wypłacał (przysługujące na podstawie taryfy lub umowy) bonifikaty na wniosek klienta. Natomiast od 1 stycznia 2019 roku to przedsiębiorstwo energetyczne (w ciągu 30 dni od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości) wypłaci odbiorcy bonifikatę, bez konieczności składania przez niego wniosku i ubiegania się o przysługujące mu prawa.

Klient będzie mógł przekonać się o tym na podstawie otrzymanej faktury, ponieważ przedsiębiorstwo energetyczne będzie miało obowiązek zamieszczenia na niej wielkości przerw w dostawach podlegających bonifikacie.

– Należy jednak pamiętać, że przez 2018 rok obowiązują jeszcze „stare” zasady, obligujące odbiorcę do złożenia wniosku w celu wypłaty należnej mu bonifikaty – przypomina URE.

Dotychczas niewielu odbiorców w gospodarstwach domowych ubiegało się, poprzez złożenie odpowiedniego wniosku, o przysługujące im bonifikaty.

Rozporządzenie ministra energii skłoniło też czterech największych operatorów systemów dystrybucyjnych, by wystąpić do prezesa URE o zmianę taryfy, zatwierdzonej w połowie grudnia. Póki co, nie zrobiła tego tylko spółka innogy Stoen Operator.

URE wyjaśnia, że wynikająca z nowego rozporządzenia ME zmiana ma na celu utworzenie odrębnej dodatkowej grupy taryfowej dla odbiorców zużywających energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych, by zachęcić ich do zużywania większej ilości energii elektrycznej w godzinach 22-6. W porze nocnej będzie miała zastosowanie obniżona stawka opłaty zmiennej, jednak w odniesieniu do ilości energii elektrycznej przewyższającej ilość energii elektrycznej zużytej w analogicznym okresie rozliczeniowym poprzedzającego roku. Zmiany te będą widoczne w „części dystrybucyjnej” rachunków za energię elektryczną.

(06.01.2018 za K. Perkowska, agropolska.pl)