Modernizacja gospodarstw rolnych: doświadczenia i plany

05.01.2018

Późno uruchomione nabory wniosków, długa ich ocena, bardziej skomplikowany proces wyboru wykonawców oraz możliwość rozpoczęcia realizacji projektu dopiero po podpisaniu umowy – to główne czynniki, których efektem jest opóźnienie w realizacji PROW 2014-2020.

Według stanu na koniec czerwca w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” podpisane umowy o dofinansowanie oraz wydane decyzje o przyznaniu dotacji wykorzystują 21,51% środków z 10,44 mld zł limitu na działanie. Dużo gorzej jest, jeśli chodzi o zrealizowane płatności. Dotychczas ARiMR wypłaciła zaledwie 84,57 mln zł (czyli 0,8% dostępnego limitu).

Preferowane branże

W obecnym PROW preferowane branże to produkcja prosiąt, bydła mięsnego i mleka krowiego. Na inwestycje realizowane w tych sektorach przewidziano osobny budżet, odrębne nabory wniosków, a przede wszystkim wyższe kwoty pomocy (do 900 tys. zł na inwestycje w produkcję prosiąt). Obecnie trudniej o dotacje na zakup maszyn rolniczych, chociaż rolników wnioskujących o wsparcie tego typu inwestycji nie brakuje. Dotychczas ARiMR przeprowadziła trzy nabory wniosków w ramach tego działania. Dwa z nich były dedykowane tylko inwestycjom w rozwój branż preferowanych (październik – listopad 2015 roku i czerwiec – lipiec 2017 roku), jeden (kwiecień – maj 2016 roku) był skierowany do wszystkich producentów rolnych. W ramach tego naboru złożono ponad 30 tys. wniosków o dofinansowanie, z których ponad 90% dotyczyło zakupu maszyn i urządzeń rolniczych.

Dofinansowanie zakupów wspólnych

Coraz więcej w „Modernizacji…” pojawia się wniosków o dofinansowanie inwestycji wspólnych, gdyż wtedy łatwiej uzasadnić racjonalność i efektywność planowanych inwestycji. Zakup kombajnu dla jednego gospodarstwa może być nieuzasadniony, ale zakup tego samego kombajnu przez trzech rolników i wykorzystanie go na połączonym areale ma już szanse na akceptację ARiMR. Wspólne wnioskowanie to także podwyższony do 60% poziom dotacji (bez względu na wiek osób wnioskujących). Rolnicy mogą wnioskować nie tylko o wspólny zakup maszyn, ale również wspólnie budować obiekty gospodarcze. Każda z osób razem wnioskujących musi partycypować indywidualnie w nakładach inwestycyjnych projektu, proporcjonalnie do planowanego użytkowania inwestycji wspólnej.

Kolejne nabory

Zgodnie z aktualnym harmonogramem naborów wniosków w ramach PROW kolejne konkursy w ramach „Modernizacji..” przewidziane są na 2018 rok – w I kwartale planowany jest nabór wniosków na maszyny, a w II ARiMR ogłosi kolejny nabór dla branż preferowanych. Konkurencja z każdym rokiem jest coraz większa, bo w kolejnych naborach wystartują m.in. ci, dla których nie starczyło limitu środków przewidzianych w poprzednich konkursach. Największe szanse na uzyskanie wsparcia mają rolnicy, których projekty zdobędą najwięcej punktów na etapie oceny merytorycznej.

Punkty przyznawane są m.in. za wzrost liczby zwierząt w gospodarstwie, za uczestnictwo w unijnym systemie jakości, młody wiek (do 40 lat) czy pozytywny wpływ na środowisko naturalne. W przypadku naborów „na maszyny” wnioski oceniane są dodatkowo według kryteriów wojewódzkich. I tak w zależności od województwa wnioskodawca może otrzymać dodatkowy punkt za członkostwo w grupie producenckiej czy za realizację określonego rodzaju projektu (np. na Mazowszu preferowana jest budowa obiektów przechowalniczych, a w Małopolsce budowa lub modernizacja budynków inwentarskich dla trawożernych zwierząt gospodarskich).

(05.01.2018 za KINGA WĄSIK Departament Projektów Innowacyjnych MSP i Agro Banku BGŻ BNP Paribas/AgroKurier nr 3)