Nowy oddział CDR w Warszawie

08.01.2018

1 stycznia w Warszawie został uruchomiony oddział Centrum Doradztwa Rolniczego. Mieści się w gmachu MRiRW przy ulicy Wspólnej 30.

Nowo utworzony oddział w Warszawie pełni funkcję jednostki centralnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) oraz realizuje zadania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

– Przed nami, nowo utworzonym Działem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, sporo pracy, wyzwań oraz wysiłku, który podejmiemy, by rozbudowywać sieć i realizować powierzone nam zadania w duchu dalszego rozwijania partnerskiej współpracy w ramach sieci. Wierzymy, że doświadczenie i wiedza pracowników działu przyczynią się do sprawnego działania i dobrej współpracy z partnerami – informuje CDR.

(08.01.2018 za CDR)