Nadal rośnie dynamika produkcji mleka

08.01.2018

Polski rynek mleczarski jest znaczącym rynkiem w Europie. Spożycie wyrobów mleczarskich w Polsce na poziomie około 200 l/osobę (w przeliczeniu na mleko) nie jest jednak wystarczające aby zagospodarować całą produkcję. Pomimo kryzysu na rynku mleczarskim w latach 2015-2016, produkcja mleka surowego ciągle rośnie – powiedział Ryszard Pizior, wiceprezes zarządu SM Włoszczowa.

Wskazuje, że w 2017 roku dynamika produkcji mleka sięgała około 4-5% – Z tego też powodu musimy poszukiwać rynków zbytu, aby eksportować do 30% produkcji i tym samym konkurować z innymi producentami z całego świata. Polski rynek mleczarski jest częścią rynku globalnego i znajduje się pod jego dużym wpływem – mówi Ryszard Pizior.

Zwraca uwagę, że od połowy 2016 roku nastroje na rynku mleczarskim były optymistyczne, co przekładało się na wzrost cen głównych wyrobów mleczarskich oraz lepsze ceny skupu mleka. Interwencja w zakresie skupu mleka w proszku, jaka miała miejsce w ostatnich latach oraz inne działania Komisji Europejskiej zdecydowanie poprawiły i ustabilizowały sytuację na rynku, jednak ten dobry okres koniunktury dobiegł już końca. – Biorąc pod uwagę dobrą koniunkturę na świecie w minionym roku, która przełożyła się również na nasz rynek krajowy, mleczarstwo zakończy 2017 rok nadwyżką – mówi wiceprezes zarządu SM Włoszczowa.

Odniósł się także do znacznego wzrostu cen masła. – Przez wiele lat produkcja masła była nieopłacalna. Masło miało „złą” reklamę, próbowano wykazać „wyższość” margaryn nad masłem. Sytuacja ta uległa wyraźnej zmianie za sprawą USA, gdzie wprowadzono ograniczenia wykorzystywania utwardzonych chemicznie olejów roślinnych. Tym samym masło „wraca do łask” i rośnie jego spożycie na całym świecie. Cena masła powinna wynikać z kosztów produkcji i powinna być również akceptowana przez konsumentów, bo za spożyciem masła idą konkretne korzyści dla konsumentów – mówi Ryszard Pizior.

(08.01.2018 za Roman Wieczorkiewicz, portalspozywczy.pl)