Prosument ma być bardziej aktywny

06.02.2018

PGE Dystrybucja podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta”. Wdrożenie tego projektu zwiększy liczbę i moc odnawialnych źródeł energii, które można podłączyć do sieci bez konieczności przeprowadzania jej gruntownej modernizacji.

W ramach projektu opracowana i wdrożona zostanie nowa usługa na potrzeby nowoczesnej elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej oraz opartego na jej wykorzystaniu systemu zarządzania.

Usługa polega na aktywnym udziale prosumenta w pracy sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia (nN), w stopniu zależnym od jego decyzji.

Korzyść z usługi odniesie zarówno Operator Systemu Dystrybucyjnego (poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji i rozbudowy sieci), jak i prosument (dzięki profitom ze świadczenia tej usługi).

W wyniku większych możliwości zarządzania pracą sieci poprawi się jakość dostarczanej odbiorcom energii, a także zwiększy się liczba i moc źródeł odnawialnych, które można podłączyć do sieci bez konieczności jej przebudowy.

Dla realizacji tego celu zostanie opracowany i wdrożony automatyzowany system zarządzania współpracą infrastruktury sieci dystrybucyjnej nN z rozproszonymi źródłami energii zainstalowanymi w instalacjach prosumenckich. System będzie wykorzystywał nowe, specjalnie zaprojektowane urządzenia oraz instalacje już eksploatowane przez prosumentów.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana między Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a konsorcjum składającym się z Politechniki Łódzkiej (lider konsorcjum), PGE Dystrybucja, Politechniki Lubelskiej i Apator Elkomtech.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jego całkowity koszt wynosi ponad 4 mln zł.

(06.02.2018 za K. Perkowska, agropolska.pl)