Premier rozwiązał zespół powołany do konsolidacji sektora spożywczego i rolnego w Polsce

06.02.2018

Premier rozwiązał zespół, który miał wypracować koncepcję konsolidacji sektora spożywczego i rolnego w Polsce – wynika z zarządzenia prezesa Rady Ministrów zamieszczonego w Monitorze Polskim.

„Znosi się Międzyresortowy Zespół do spraw wypracowania koncepcji konsolidacji podmiotów sektora spożywczego i rolnego” – napisano.

Zespół ten został powołany w maju 2016 roku.

Miał za zadanie wypracowanie koncepcji, trybu i warunków dokonania ewentualnej konsolidacji podmiotów sektora spożywczego i rolnego oraz wskazanie możliwych efektów synergii w przypadku konsolidacji.

Miał też wskazać podmioty, które będą podlegać ewentualnej konsolidacji.

(06.02.2018 za PAP)