Starsi rolnicy bez punktów w przetargach na ziemię

06.02.2018

Rolniczy samorząd pyta KOWR dlaczego osobom, które ukończyły 60 lat, nie przydziela się punktów w ramach kryterium wieku przy rozstrzyganiu przetargów na dzierżawę czy sprzedaż państwowej ziemi, skoro wiek emerytalny mężczyzn wynosi 65 lat.

Ośrodek w odpowiedzi podkreślił, że zasady rozdysponowywania państwowych gruntów rolnych w myśl ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa nie są w żaden sposób związane z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz innych aktów prawnych z nią związanych.

„Kryterium dotyczące wieku oferenta zostało wprowadzone jako obowiązkowe w związku z propozycją kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ma na celu przyśpieszenie zmian pokoleniowych na wsi oraz wspieranie młodych rolników rozpoczynających samodzielne (jako właściciel) prowadzenie gospodarstwa. Dlatego też za to kryterium oferenci otrzymują punkty do wieku 60 lat pomimo faktu, że zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach mężczyźni osiągają wiek emerytalny pięć lat później niż kobiety” – wyjaśnił Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

W piśmie zaznaczono ponadto, że umowy dzierżawy nieruchomości rolnych z państwowego zasobu – wydzierżawianych w trybie przetargów ograniczonych, w tym również ofert pisemnych – zawierane są na okres do 10 lat. Chodzi o to, by właśnie w przypadku starszych gospodarzy umożliwić im prowadzenie działalności rolniczej co najmniej do osiągnięcia wieku emerytalnego.

(06.02.2018 za agropolska.pl)