Sejm przyjął uchwałę w sprawie negocjacji dot. wspólnej polityki rolnej UE

08.02.2018

Sejm przyjął w czwartek uchwałę w sprawie negocjacji dot. wspólnej polityki rolnej UE po 2020 roku. Ma ona pomóc rządowi w prowadzeniu rozmów z Komisją Europejską na temat kształtu przyszłej polityki rolnej i unijnych funduszy rolnych dla Polski.

„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uważa, że kluczowe dla realizacji priorytetów stawianych przed przyszłą wspólną polityką rolną jest zapewnienie silnego i w pełni wspólnotowego finansowania tej polityki z budżetu Unii” – czytamy w uchwale. Zdaniem Sejmu proponowane „zmiany sposobu finansowania płatności bezpośrednich, polegające na wprowadzeniu współfinansowania z budżetów krajowych poważnie zagrożą równym warunkom konkurencji”.

„Jednocześnie Sejm Rzeczypospolitej Polskiej domaga się zapewnienia równych warunków konkurowania na jednolitym rynku rolno-żywnościowym. Dla realizacji tego celu konieczne jest między innymi odejście od historycznych kryteriów podziału środków na płatności bezpośrednie poprzez ostateczne zakończenie procesu wyrównania poziomu płatności bezpośrednich pomiędzy państwami członkowskimi” – napisano w uchwale.

Sejm opowiedział się także za „aktywną polityką na rzecz stabilizacji rynków rolnych”, za „wzmacnianiem siły przetargowej producentów rolnych i przetwórców w łańcuchu rynkowym, oraz wprowadzania bardziej skutecznych instrumentów zarządzania ryzykiem produkcyjnym i cenowym”.

(08.02.2018 za Sejm/PAP)