Mleczarze apelują o pragmatyzm po Brexicie

09.02.2018

Europejskie Stowarzyszenie Mleczarstwa wystosowało pismo skierowane do negocjatorów ze strony Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej, w którym podkreślają rolę mleczarstwa i apelują o rozsądek i zachowanie dotychczasowych osiągnięć.

Decyzja Zjednoczonego Królestwa z dnia 23 czerwca 2016 roku opuszczenia Unii Europejskiej będzie przekładać się na kilka lat negocjacji nad przyszłymi relacjami UE z UK. Jak podkreśla EDA, sektor mleczarski jest najważniejszym sektorem rolnym dla obu stron UE 27 i Zjednoczonego Królestwa oraz głównym motorem ekonomii rolnej w całej Europie.

Przemysł mleczarski Wielkiej Brytanii jest wewnętrznie powiązaną częścią łańcucha mleczarskiego UE. Unijny sektor mleka i jego przetwórstwa współpracują codziennie na bazie ponad 700 000 producentów mleka, spośród których 13 000 działa w UK. Czternaście miliardów spośród 160 miliardów litrów mleka surowego produkowanego rocznie w całej Unii pochodzi z UK. Ponad 300 000 dobrze wyszkolonych i bardzo zaangażowanych ludzi pracuje w zakładach mleczarskich UE, 23 000 z nich w zakładach przetwórczych Zjednoczonego Królestwa.

Sektor mleczarski UE w pełni skorzystał z możliwości oferowanych przez Jednolity Rynek UE. W czasie ostatnich ponad 10 lat, ekonomiczny rozwój europejskiej „laktosfery” w UE był unikalną historią sukcesu.

Ponad 10 mld euro zostało zainwestowane w przetwórstwo mleka, a eksport mleczarski do krajów trzecich osiąga rekordowe poziomy.

Jak czytamy – my jako EDA, jak i nasz członek Dairy UK, chcemy kontynuować naszą wspólną historię sukcesu. Jest żywotnym interesem, aby sektor mleczarski kontynuował prace na bazie wolnego handlu mlekiem i przetworami mleczarskimi zarówno przez UK, jak i UE.

W rezultacie, wspólnie opracowaliśmy załączone Ramy Współpracy Mleczarskiej UE-UK. Na podstawie analizy efektów scenariusza „twardego Brexitu” na nasz przemysł, prezentujemy rozwiązania decyzyjnych kwestii dla zapewnienia najlepszego możliwego końcowego rozwiązania dla mleczarskich przemysłów UK i UE. Te główne zagadnienia pokrywają Islandię i Irlandię, regulacje dotyczące miejsca pochodzenia, rozdział SPS, ułatwienia celne, i chronione nazwy pochodzenia.

W odniesieniu do przyszłości CAP oczekuje się, że UK umorzy Wspólną Politykę Rolną w odniesieniu do polityki rolnej UK. UK i UE muszą poszukiwać pola współdziałania w tym kontekście dla ekonomicznej stabilności ich odpowiednich przemysłów rolnych. W odniesieniu do zarządzania TRQ, doceniamy duch współpracy i konstruktywne prace UK i UE 27 w ramach WTO i liczymy na pozytywne rezultaty tych dyskusji.

Na koniec Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Mleka i Dairy UK wzywają Unię Europejską i Wielką Brytanię do stosowania walorów rzetelnego traktowania, transparentności i pragmatyzmu, jako przewodnich wskazówek w dyskusjach dotyczących przyszłych relacji pomiędzy Unią Europejską a UK, wraz z jasnym celem limitowania jakichkolwiek potencjalnych negatywnych wpływów na sektor.

– Jesteśmy dumni z obecnej pozycji sektora. Jeśli nasze rekomendacje będą respektowane, jesteśmy pewni, że po Brexicie będziemy mogli pozostać nadal jako przemysł odnoszący sukcesy, innowacyjny i zrównoważony. W załączonych dokumentach możecie panowie znaleźć wspólne podejście w przyszłej drodze naszego sektora i ufamy, że użyjecie tej Przyszłej Ramy Współpracy UE-UK dla umożliwienia nam kontynuacji historii naszych sukcesów w całej Europie – podkreślili sygnatariusze.

Pismo podpisali Michel Nalet oraz Paul Vernon.

Tłumaczenie materiałów EDA, wykonane przez Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy jest sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka.

(09.02.2018 za portalspozywczy/EDA)