UE rzuca więcej światła na sektor przesyłek, by było taniej wysyłać za granicę

12.04.2018

Przedstawiciele państw unijnych przyjęli w czwartek regulacje, które mają zwiększyć przejrzystość cenową i wzmocnić nadzór regulacyjny nad transgranicznym dostarczaniem paczek. Nowe przepisy mają służyć obniżeniu cen i tym samym wzmocnieniu handlu.

Komisja Europejska zaproponowała rozporządzenie w tej sprawie w 2016 roku. Teraz przesłanie czegoś z jednego kraju UE do drugiego jest średnio 3-5 razy droższe niż w ramach tego samego państwa. Z analiz KE wynika, że aż tak duże różnice nie mają uzasadnienia i szkodzą zwłaszcza mniejszym firmom, które nie są w stanie negocjować cen z wielkimi korporacjami.

– Nie ma jasnej korelacji pomiędzy taryfami a kosztami, jakie ponoszą firmy – mówiła, przedstawiając projekt, unijna komisarz ds. jednolitego rynku Elżbieta Bieńkowska. Choć w KE były takie pomysły, ostatecznie nie zdecydowano się na zaproponowanie górnych limitów cen, jak w usługach roamingu telefonicznego.

Zamiast tego – zgodnie z przyjętymi w czwartek rozwiązaniami – do wiadomości publicznej będą podawane cenniki opłat przesyłek transgranicznych, by zwiększać konkurencję i poprawiać przejrzystość taryf. „Zwiększona przejrzystość powinna wytworzyć presję konkurencyjną, obniżając ceny, które nie mogą być usprawiedliwione przez obiektywne czynniki” – podkreślono w komunikacie Rady UE.

Regulacja cen nie jest jednak wykluczona. Komisja ma w 2019 roku ocenić, czy samo zwiększenie przejrzystości zmieniło zachowanie graczy rynkowych i przyniosło dostateczne efekty.

Rozporządzenie ma też zapewnić organom regulacyjnym dane, które są im potrzebne do monitorowania rynków. – Przyjęcie tych przepisów oznacza, że kolejny kluczowy element unijnego jednolitego rynku cyfrowego jest na miejscu – oświadczył Iwajło Moskowski, minister transportu Bułgarii sprawującej przewodnictwo w UE.

Czwartkowe głosowanie w Radzie UE kończy procedurę legislacyjną. Parlament Europejski zaaprobował te rozwiązania 13 marca. Rozporządzenie wejdzie w życie 20 dni po opublikowaniu w dzienniku urzędowym UE.

(12.04.2018 za PAP, fot. wysylajtaniej.pl)