O Wieloletnich Ramach Finansowych w Brukseli

12.04.2018

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki uczestniczył w seminarium poświęconym Wieloletnim Ramom Finansowym po 2020 roku, które odbyło się 11 bm. w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE w Brukseli.

Było to trzecie z cyklu spotkań organizowanych przez think tank Antall József Knowledge Centre oraz Stałe Przedstawicielstwo Węgier przy UE w ramach trwającej od lipca 2017 roku rocznej prezydencji Węgier w grupie wyszehradzkiej. Tematem dyskusji były możliwości finansowania nowych unijnych wyzwań w ramach istniejących dużych polityk UE, w tym przede wszystkim polityki spójności i wspólnej polityki rolnej.

Dyskusję zorganizowano w dwóch panelach. W ramach pierwszego panelu prelegenci skupili się na podkreśleniu wartości dodanej oraz potencjałów największych polityk budżetowych w realizacji nowych wyzwań stojących przed Unią Europejską. Wiceminister Zarudzki podkreślił, że WPR nie tylko wypełnia swoje traktatowe cele, tj. od pokoleń zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe w Europie, ale od dawna realizuje również inne cele, takie jak ochrona środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym czy rozwój terytorialny. Zauważył przy tym, że budżet dla tej polityki, pomimo realizacji nowych celów oraz pomimo rozszerzania się UE, nie zwiększał się na przestrzeni lat.

Podsekretarz stanu przypomniał także, że nieocenionym osiągnięciem WPR jest wspólny rynek produktów rolno-spożywczych, który nie mógłby funkcjonować, gdyby nie wsparcie unijne. To dzięki niemu państwa członkowskie nie rywalizują między sobą w wysokości krajowych środków kierowanych do rolnictwa.

Wiceminister Zarudzki zaznaczył, że WPR jest narzędziem do realizacji międzynarodowych zobowiązań UE w takich obszarach jak zrównoważony rozwój, walka ze zmianami klimatycznymi, walka z głodem i ubóstwem na świecie, liberalizacja handlu światowego. Ta polityka przyczynia się do realizacji europejskiej Strategii 2020. Ponadto, jest to również narzędzie budowania spójności między państwami członkowskimi, m.in. poprzez zmniejszanie różnic rozwojowych w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich, a także narzędzie niwelowania różnic pomiędzy obszarami miejskim i wiejskimi. W tym kontekście zarówno płatności bezpośrednie, jak i środki tzw. II filaru WPR mają ogromne znaczenie, ponieważ dzięki nim następują przemiany strukturalne na wsi oraz modernizacja rolnictwa. Wsparcie w ramach WPR skutecznie stymuluje lokalne gospodarki.

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki zaapelował o jak najszybsze zakończenie procesu pełnej konwergencji płatności bezpośrednich, o zapewnienie adekwatnych do stawianych celów środków na realizację WPR oraz o właściwą dystrybucję tych środków, zgodnie z obecnymi wyzwaniami.

(12.04.2018 za MRiRW, fot. MRiRW)