Wsparcie ANC jest konieczne

12.04.2018

Komitety Copa i Cogeca podkreślają pozytywny wpływ wsparcia na obszary wiejskie cierpiące na naturalne lub inne specyficzne ograniczenia (ANC).

– Wsparcie ANC w tych obszarach, które obejmują ponad połowę obszaru UE, odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu porzucaniu ziemi i utrzymaniu różnorodności biologicznej. Wsparcie to powinno być kontynuowane w ramach polityki w przyszłej WPR – mówi Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa-Cogeca.

Jak podkreśla, ważne są też inne narzędzia wspierające te obszary: usługi doradcze i szkoleniowe, stosowanie bardziej innowacyjnych rozwiązań i promocja lokalnych produktów w celu znalezienia sposobów na lepszą waloryzację produkcji pochodzącej od ANC.

(12.04.2018 za Copa-Cogeca)