Rolnicy pytają resort rolnictwa odpowiada

12.04.2018

Czy w roku 2018 będą wypłacane zaliczki na takich samych zasadach, jak w roku 2017?

„Zgodnie z przepisami unijnymi płatności bezpośrednie zasadniczo wypłacane są od 1 grudnia roku złożenia wniosku do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. Niemniej jednak państwa członkowskie Unii Europejskiej mają możliwość wypłaty zaliczek na poczet płatności bezpośrednich w wysokości do 50% płatności, przy czym może to nastąpić nie wcześniej niż od 16 października roku złożenia wniosku. Dodatkowo, w sytuacji nadzwyczajnej Komisja Europejska może zwiększyć dopuszczalny poziom zaliczek.

W ubiegłym roku, na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisja Europejska wydała decyzję przewidującą zwiększenie poziomu zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2017 rok. Miało to związek z wystąpieniem w Polsce niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. W decyzji podniesiono dopuszczalny poziom zaliczek z 50 do 70%. Nie przewidziano natomiast odstępstwa od zasady wypłacania zaliczek dopiero po zakończeniu weryfikacji warunków kwalifikowalności.

W 2018 roku również planowana jest wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich. Będą one realizowane na maksymalnym dopuszczalnym przepisami unijnymi poziomie, a zatem w wysokości 50%, chyba że Komisja Europejska zwiększy dopuszczalny poziom zaliczek.

Wypłata zaliczek rozpocznie się 16 października i potrwa do końca listopada, natomiast od grudnia będą realizowane płatności końcowe”.

(12.04.2018 za MRiRW)