Stabilne ceny mleka ekologicznego w Niemczech

13.04.2018

Podczas gdy w UE tendencja spadkowa cen mleka krowiego produkowanego w sposób konwencjonalny była kontynuowana w lutym br., producenci mleka ekologicznego mieli stabilne zyski.

Jak wynika z badania stowarzyszenia Bioland w 38 gospodarstwach, średnia cena dla producenta netto za kilogram mleka ekologicznego z 4,0% zawartością tłuszczu i 3,4% białka, w tym opłaty dodatkowe i upusty z gospodarstwa w analizowanym miesiącu wyniosła 49,0 eurocentów, a więc tylko o 0,1 eurocenta poniżej poziomu ze stycznia.

Według Biolandu ceny mleka na północy kraju spadły o 0,3 eurocenta/kg, podczas gdy na południu pozostały stabilne.

W przeciwieństwie do tego, tradycyjni producenci mleka musieli radzić sobie ze spadkiem cen o 2,2 eurocenta/kg w lutym. Według wstępnych danych za mleko o 4,0% tłuszczu i 3,4% białka producenci otrzymywali 33,3 eurocenta/kg. Luka cenowa między ekologicznie i normalnie produkowanym mlekiem wzrosła i osiągnęła ostatnio poziom około 15,7 eurocenta/kg.

Różnica może stać się jeszcze większa w ciągu najbliższych kilku miesięcy, ponieważ eksperci spodziewają się dalszego spadku cen mleka tradycyjnie produkowanego. Według niemieckiej Federalnej Agencji ds. Żywności i Rolnictwa (BLE), średnia różnica w cenie w 2012 roku wynosiła 12,94 centa/kg, przy czym mleko ekologiczne to 49,10 eurocentów/kg, a konwencjonalne 36,19 eurocenta/kg. Rok wcześniej różnica wynosiła nawet do 21,46 eurocentów/ kg, ponieważ cena mleka produkowanego konwencjonalnie spadła w wyniku kryzysu rynkowego, podczas gdy ceny mleka ekologicznego nieznacznie wzrosły.

(13.04.2018 za farmer.pl)