Dyrektor PIM Przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie

11.05.2018

11 maja 2018 roku Agnieszka Maliszewska – dyrektor biura Polskiej Izby Mleka uczestniczyła w spotkaniu Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. Podczas spotkania dyrektor Maliszewska została wybrana na przewodniczącą Rady.

Główne zadania Rady to prowadzenie dialogu społecznego w rolnictwie mającego na celu w szczególności przedstawianie Ministrowi propozycji rozwiązań problemów dotyczących rolnictwa, obszarów wiejskich i sektora rolno-spożywczego oraz opiniowanie i konsultowanie propozycji rozwiązań systemowych dotyczących rolnictwa i sektora rolno-spożywczego. Ponadto do jej zadań należy przedstawianie propozycji rozwiązań mających na celu doskonalenie współpracy zakładów przetwórczych z producentami rolnymi.

(11.05.2018 za izbamleka.pl, fot. izbamleka.pl)