Wsparcie hodowli kóz i owiec

11.05.2018

Parlament Europejski wezwał do zwiększenia pomocy państwa przeznaczonej na hodowlę owiec i kóz. Sektor tych zwierząt w Unii Europejskiej od lat osiemdziesiątych stoi w obliczu niekorzystnych warunków gospodarczych. W ciągu kilkunastu lat produkcja spadła o jedną piątą. Zmniejszyło się również spożycie jagnięciny.

Rezolucja przyjęta przez posłów PE wzywa do większego wsparcia finansowego dla istniejących przedsiębiorstw i większych zachęt dla nowych właścicieli.

W opinii PE, hodowcy owiec i kóz powinni być lepiej wynagradzani za ochronę krajobrazu. Konieczne jest również zwiększenie konkurencyjności hodowli owiec i kóz oraz poprawa przejrzystości tego sektora rynku.

Zasady dotyczące identyfikacji zwierząt dla małych przeżuwaczy powinny zostać uproszczone i mniej biurokratyczne. Szczególnie ważne dla posłów do PE jest, żeby hodowcy tych zwierząt otrzymywali szybką, adekwatną i niebiurokratyczną rekompensatę za szkody wyrządzane przez drapieżniki, takie jak wilki.

PE ostrzegł też Komisję Europejską, aby nie zezwoliła na preferencyjny przywóz mięsa baraniego i koziego w negocjacjach handlowych z krajami trzecimi.

Przewodnicząca grupy roboczej ds. mięsa owczego Copa-Cogeca, podkreśliła korzyści płynące z hodowli owiec i kóz dla ochrony i zachowania różnorodności biologicznej.

(11.05.2018 za zywnosc.com.pl)