Koniunktura w handlu w II kwartale 2018 roku

06.06.2018

W II kwartale 2018 roku koniunktura w handlu uległa pogorszeniu. Ogólny wskaźnik koniunktury przyjął wartość ujemną – niższą od poziomu odnotowanego dla analogicznego okresu przed rokiem oraz od średniej dla tego okresu z ostatnich 10 lat.

W ciągu kwartału wzrosły jednak salda odpowiedzi na pytania dotyczące: zmian sytuacji ogólnej oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstw handlowych, zapasów, zakupów od dostawców krajowych i zagranicznych, wolumenów sprzedaży, jak również utrzymywanych powierzchni magazynowych. Przedsiębiorcy ocenili również swoją ogólną kondycję jako dobrą – saldo odpowiedzi na to pytanie wyniosło +12,4 punktu. Na aktualne saldo złożył się następujący rozkład odpowiedzi: 27,6% badanych przedsiębiorstw uznało ogólną kondycję swojego przedsiębiorstwa za dobrą, 57,2% ankietowanych za średnią, natomiast 15,2% za słabą.
Przewidywania dotyczące rozwoju ogólnej sytuacji w najbliższych 6 miesiącach są nadal pozytywne.

Podobnie jak w poprzednich kwartałach, możliwości poprawy sytuacji przedsiębiorstw handlowych ograniczały następujące czynniki: konkurencja, koszty zatrudnienia pracowników oraz niedostateczny popyt.

(06.06.2018 za dlahandlu.pl)