Przedsiębiorcy zadowoleni z nowej ustawy o OZE

09.06.2018

– Jesteśmy zadowoleni z kształtu przyjętej ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) – wskazała w piątkowym komentarzu Daria Kulczycka z Konfederacji Lewiatan. Podkreśliła, że nowe przepisy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców działających w obszarze energetyki.

Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE).

„Ustawa o odnawialnych źródłach energii wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców działających w obszarze energetyki” – uważa Rada OZE przy Konfederacji Lewiatan.

Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, jak przypomniano, złożył obietnicę Radzie OZE, że wkrótce rozpoczną się prace nad kolejnym pakietem przepisów dla OZE.

– Jesteśmy zadowoleni z kształtu przyjętej ustawy. Deklarujemy nasz udział w przygotowaniu propozycji kolejnych zmian – wskazała dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan Daria Kulczycka.

Ekspertka wyraziła zadowolenie ze „zwrotu w polityce rządu” i zrozumienia dla korzyści energetycznych i gospodarczych z rozwoju farm wiatrowych na Bałtyku. – Apelować będziemy o szybkie przygotowanie odrębnej ustawy dedykowanej energetyce morskiej – zapowiedziała Kulczycka.

Konfederacja Lewiatan zaznaczyła, że w noweli skorygowano przede wszystkim błędne, kwestionowane przez Komisję Europejską przepisy dotyczące zasad udzielania pomocy publicznej. Uzyskano także notyfikację Komisji reguł przejścia instalacji z wygasającego systemu wsparcia zielonych certyfikatów do systemu aukcyjnego.

„Wprowadzono też nowy, opcjonalny tryb wsparcia dla małych instalacji wodnych i biogazowych (taryfy gwarantowane obok systemu aukcyjnego), co jest rozwiązaniem bardziej przyjaznym mniejszym inwestorom” – czytamy.

Eksperci Konfederacji zwrócili też uwagę, że usprawniono procedury aukcyjne i uproszczono wiele przepisów, w tym liczenia pomocy publicznej.

„Wszystkie te zmiany ograniczają ryzyko popełnienia błędu, a w efekcie ryzyko konieczności zwrotu otrzymanego wsparcia” – zaznaczono.

Zdaniem pracodawców nowe przepisy ułatwią rozwój morskich farm wiatrowych. „W aukcji będzie mógł wystartować podmiot, który ma prawomocne pozwolenie na wznoszenie i wykorzystanie sztucznych wysp oraz posiada ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Nie będzie potrzebne już pozwolenie na budowę” – zaznaczono.

Jak czytamy, projekt likwiduje też wątpliwości interpretacyjne co do sposobu opodatkowania wiatraków podatkiem od nieruchomości. „Powinno to wpłynąć pozytywnie na toczące się postępowania administracyjne i sądowo-administracyjne” – napisano w komentarzu.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan dobrym rozwiązaniem jest również wyeliminowanie trzyletniego terminu „ważności” pozwoleń na budowę dotyczących elektrowni wiatrowych, oraz ujednolicenie przepisów wstecznie, od 1 stycznia 2018 roku w brzmieniu bardziej korzystnym dla podatnika.

(09.06.2018 za PAP)