Dyrektor PIM została Przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie

09.06.2018

11 maja 2018 r. Agnieszka Maliszewska, dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka została wybrana na Przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie.

Organ ten zajmuje się m.in. prowadzeniem dialogu społecznego w rolnictwie, przedstawianiem Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi propozycji rozwiązań problemów dotyczących rolnictwa, obszarów wiejskich i sektora rolno-spożywczego oraz opiniowanie i konsultowanie propozycji rozwiązań systemowych dotyczących rolnictwa i sektora rolno-spożywczego. W poprzedniej kadencji Rady, dyrektor Maliszewska pełniła funkcję zastępcy przewodniczącego.

(09.06.2018 za portalspozywczy.pl/PIM, fot. farmer.pl)