Kończy się termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie

12.06.2018

Rolnik, który chce otrzymać w pełnej wysokości dopłaty bezpośrednie za 2018 rok lub płatności obszarowe finansowane z PROW 2014-2020 musi do 15 czerwca złożyć odpowiedni wniosek – przypomina Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

ARiMR zwraca uwagę, że ci, którzy nie zdążą złożyć wniosku, muszą liczyć się z tym, że należne im płatności będą pomniejszone o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia. Ostateczny termin na złożenie wniosków upływa z kolei 10 lipca. „Wnioski czy też zmiany do wniosków złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane” – podkreślono.

Agencja zwraca uwagę, że w tym roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich można składać w zasadzie tylko przez internet. Wyjątek zrobiono dla rolników prowadzących małe gospodarstwa. „Mogli oni od 15 lutego do 14 marca złożyć oświadczenia w formie papierowej, potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017. Złożenie takiego oświadczenia było równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie tegorocznych dopłat bezpośrednich” – wyjaśniono.

Z takiej możliwości – jak informuje Agencja – skorzystało ok. 431 tys. rolników. „Kto nie zdążył złożyć oświadczenia do 14 marca, a chce otrzymać należne mu dopłaty, musi wypełnić wniosek o przyznanie dopłat za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus” – dodano.

Od 15 marca do 12 czerwca rolnicy złożyli ponad 823 tys. wniosków przez internet. Najwięcej w województwach mazowieckim, lubelskim, łódzkim, wielkopolskim, małopolskim i podkarpackim.

Zgodę na wydłużenie do 15 czerwca terminu na złożenie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2018 wyraziła Komisja Europejska.

(12.06.2018 za PAP)