Ardanowski „sprząta” po Jurgielu

10.07.2018

Nowy minister rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski, w kilkanaście dni po objęciu urzędu dokonuje zmian kadrowych w instytucjach odpowiedzialnych za obsługę rolników.

Szymon Giżyński nowym wiceministrem

2 lipca nowym wiceministrem rolnictwa został Szymon Giżyński. Zastąpił na tym stanowisku wiceministra Zbigniewa Babalskiego. Ten bliski współpracownik Krzysztofa Jurgiela, poszedł w ślady swojego zwierzchnika i sam złożył rezygnację

Do głównych kompetencji nowego wiceministra będą należeć m.in. kwestie dotyczące bezpieczeństwa żywności. Szymon Giżyński od 2001 roku jest posłem, w tym członkiem sejmowej Komisji Rolnictwa. Wcześniej był m.in. szefem Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR oraz wojewodą częstochowskim.

Duże zmiany w kierownictwie KOWR-u

Ardanowski zmienił też kierownictwo Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Na stanowisku dyrektora generalnego KOWR Witolda Strobela zastąpił Piotr Serafin. Piotr Serafin ostatnio był dyrektorem Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Krakowie. Jest też członkiem Narodowej Rady Rozwoju w sekcji wieś i rolnictwo.

Wraz ze Strobelem z KOWR odeszły 3 inne osoby ze ścisłego kierownictwa Ośrodka. Wśród odwołanych zastępców szefa KOWR jest Andrzej Sutkowski, który cieszył się dużym zaufaniem Jurgiela i był odpowiedzialny za nadzór na stadninami koni w Janowie Podlaskim i w Michałowie. Odwołania otrzymali także Waldemar Sochaczewski i Sylwia Iwańczuk.

KOWR ma służyć polskim rolnikom

Według Jana Krzysztofa Ardanowskiego, KOWR powinien w znacznie większym stopniu niż obecnie służyć polskim rolnikom, a nie być jedynie „instytucją obsługującą dzierżawców ziemi”. Ardanowski chce, aby KOWR w większym stopniu niż dotychczas zajął się stabilizowaniem rynku, szukaniem nowych rynków zbytu dla polskich produktów rolno-spożywczych oraz skuteczną promocją polskiej żywności.

(10.07.2018 za Paweł Mikos, tygodnk-rolniczy.pl, fot. MRiRW)