Energa i Polmlek razem dla bezpieczeństwa energetycznego zakładów

10.07.2018

Energa Obrót, Energa Oświetlenie oraz Polmlek wspólnie wdrożą innowacyjne projekty energetyczne.

Celem porozumienia między trzema spółkami jest wykorzystanie rozwiązań i doświadczenia Grupy Energa do poprawy efektywności infrastruktury oraz bezpieczeństwa energetycznego w zakładach Grupy Polmlek. Zostaną w tym celu wykorzystane m.in. lokalnie dostępne zasoby, w tym odnawialne źródła energii. Porozumienie podpisali: Marcin Witulski, wiceprezes zarządu Polmlek, Jarosław Wittstock, wiceprezes Energi Obrotu, oraz Jaromir Falandysz i Jerzy Brudnik, członkowie zarządu Energi Oświetlenia.

– Polmlek to bardzo nowoczesne, ale jednocześnie energochłonne i wymagające przedsiębiorstwo, którego działalność skupia się na produkcji, dystrybucji i sprzedaży produktów spożywczych. Dla naszej firmy bezpieczeństwo energetyczne jest priorytetem, a zapobieganie awariom mogącym przyczynić się do strat w produkcji jest kluczowe. Chcemy współpracować ze spółkami Energi bazując na ich wiedzy i doświadczeniu w energetyce – powiedział Marcin Witulski, wiceprezes Polmleku. – Duże znaczenie mają także technologie poprawiające efektywność energetyczną naszego biznesu.

Polmlek to kolejny klient Energi Obrotu, wspólnie z którym, w najbliższym czasie wdrożone zostaną najnowsze rozwiązania w branży energetycznej. Oparte będą o kompleksowe programy służące poprawie bezpieczeństwa energetycznego, wykorzystujące lokalne zasoby. Ważnym elementem opracowywanych rozwiązań będą inteligentne systemy monitorowania zużycia energii. Dzięki tym narzędziom możliwe będzie bilansowanie poboru energii, sterowania nim, a także zintegrowane planowanie zużycia. Na terenie zakładów Polmlek zostanie także zmodernizowane oświetlenie.

– Realizacja makroekonomicznych celów biznesowych Grupy Energa stanowi jeden z naszych priorytetów. Chcemy być także bliżej naszych klientów biznesowych oraz wspierać ich naszym doświadczeniem i wiedzą w branży energetycznej. Jestem przekonany, że projekty w zakresie polepszenia bezpieczeństwa i efektywności energetycznej, które wspólnie zrealizujemy w zakładach Polmlek, wpłyną na podniesienie konkurencyjności firmy na rynku – podsumował Jarosław Wittstock, wiceprezes Energi Obrotu.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 185 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24% powierzchni kraju.

(10.07.2018 za media.energa.pl)