Wielu Polaków nie wie, do jakiego pojemnika wyrzucać kartony po mleku i sokach

11.07.2018

Mimo deklarowanej wysokiej świadomości na temat zasad segregacji odpadów opakowaniowych, to 40% z nas w ogóle tego nie robi – wynika z badania Kantar TNS i fundacji ProKarton. Tylko co trzeci z nas wie też, do którego pojemnika wyrzucić karton po mleku czy soku.

Fundacja poinformowała, że z badań jakie prowadzi ona od trzech lat wynika, że wiedza Polaków na temat segregacji odpadów opakowaniowych utrzymuje się mniej więcej na stałym poziomie.

Zgodnie z opublikowaną informacją, do zasad segregacji w odniesieniu do opakowań po różnych produktach stosuje się sześciu na dziesięciu Polaków (60%). Najczęściej robią to osoby mające wyższe wykształcenie i mieszkające w miastach i wsiach. Najwyższy poziom wiedzy na ten temat mają też mieszkańcy województw: kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Fundacja dodała, że w przeciwieństwie do osób starszych, młodzi – czyli osoby między 15 a 29 rokiem życia – nie przywiązują szczególnej wagi do segregacji takich odpadów.

W badaniu wskazano, że blisko połowa Polaków twierdzi, że ich wiedza na temat segregacji odpadów opakowaniowych w ciągu ostatnich 3 lat nie uległa zmianie (48%). Brak różnic w poziomie wiedzy na temat segregacji odpadów dostrzegają przede wszystkim osoby starsze oraz te z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym.

Zgodnie z ankietą, osobami, które deklarują, że ich wiedza na temat segregacji takich śmieci w ciągu ostatnich trzech lat się zmieniła, są osoby młode z wykształceniem wyższym, mieszkające w małych miastach (38%). Z kolei 13% zauważa spadek poziomu wiedzy nt. segregacji odpadów.

„Selektywna zbiórka oraz recykling odpadów opakowaniowych są tematami coraz częściej pojawiającymi się nie tylko w obszarze działań władz centralnych i samorządowych, ale także jako przedmiot debat angażujących opinię publiczną” – zwrócił uwagę prezes fundacji ProKarton Jan Jasiński.

Przypomniał, że w lipcu ub.r. weszło w życie rozporządzenie ministra środowiska ws. szczegółowego sposobu zbierania wybranych frakcji odpadów. Zgodnie z nim na terenie Polski ujednolicony zostanie system selektywnej zbiórki do czterech pojemników: niebieskiego na papier, zielonego na szkło, żółtego na plastik, metal oraz odpady wielomateriałowe a także pojemnika brązowego na odpady bio. W tym roku zwiększono również cel poziomu odzysku odpadów, jaki musimy osiągnąć w 2025 i 2035 roku (odpowiednio 55% i 65%).

Ankietowani byli również pytani o to, gdzie wyrzucają zużyte kartony po mleku i sokach.

Zgodnie z ich odpowiedziami w pierwszej kolejności wymienili oni pojemniki w kolorze żółtym (30%) (pojemnik przeznaczony na odpady wielomateriałowe czy plastik). Fundacja zwróciła uwagę, że w porównaniu do ubiegłego roku jest to blisko dwukrotnie więcej (w 2017 taką odpowiedź wskazało 17% badanych).

Na dalszych miejscach ankietowani wskazali pojemniki: niebieski na papier (16%), zielony na szkło (9%) oraz brązowy na odpady bio (4%).

Fundacja dodała, że 36% osób przyznaje, że nie zwraca uwagi do jakiego pojemnika wrzuca zużyte kartony po mleku lub sokach. Stanowi to jednak mniejszy odsetek w porównaniu do ubiegłego roku gdzie do „obojętności” przyznało się 45% ankietowanych.

– W społeczeństwie rośnie świadomość dotycząca zasad selektywnej zbiórki w zakresie frakcji odpadów wielomateriałowych, niestety wciąż wysoki pozostaje odsetek osób wrzucających np. kartoniki po mleku i sokach do pojemnika niebieskiego (papier), bądź zupełnie nie zwracających uwagi na to, do jakiego pojemnika wyrzucają tego typu odpady. Taka sytuacja może wiązać się z brakiem dostępności odpowiednich pojemników w pobliżu miejsca zamieszkania” – komentuje prezes fundacji ProKarton.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z ub.r. dot. zasad selektywnego zbierania odpadów, gminy mają czas do 2021 roku na wprowadzenie nowego systemu.

– Okres przejściowy oznacza jednak, że do tego czasu w niektórych gminach wciąż mogą być stosowane uprzednio obowiązujące rozwiązania, a więc kartoniki po mleku i sokach będą trafiać do nieodpowiedniego pojemnika” – zwrócił uwagę Jasiński.

Badanie zostało wykonane w dniach 25-30 maja br., techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI), na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1054 osób powyżej 15 roku życia.

(11.07.2018 za PAP)