Dotychczasowe działania rządu ws. suszy niewystarczające

07.08.2018

PO uważa, że dotychczasowe działania rządu w związku z suszą są niewystarczające, a PiS udaje, że pomaga rolnikom. Politycy PO zaapelowali o premiera Mateusza Morawieckiego o zwołanie posiedzenia rządu i zajęcie się problemem, jaki niesie dla rolnictwa susza.

– Mamy do czynienia z największą suszą od dwudziestu lat, z katastrofalną sytuacją polskiego rolnictwa, a rząd nie widzi potrzeby zwołania w normlanym terminie posiedzenia rządu – mówił na konferencji prasowej w Sejmie Bartosz Arłukowicz (PO).

Oświadczył, że PO oczekuje od premiera zwołania posiedzenia Rady Ministrów i zajęcia się tym problemem.

Wiceprzewodnicząca sejmowej komisji rolnictwa i rozwoju wsi Dorota Niedziela (PO) oceniła, że dotychczasowe działania rządu w tej sprawie są niewystarczające, a PiS „udaje”, że pomaga rolnikom.

Według niej, przyjęty w ubiegłym tygodniu program pomocy dla gospodarstw poszkodowanych przez suszę nie wprowadza żadnych dodatkowych elementów do walki z tym zjawiskiem. Ponadto, jak powiedziała, rozporządzenie wydane w tej sprawie przez rząd wciąż nie weszło w życie. – Więc rolnicy nie wiedzą jakiej wysokości odszkodowania będą im przyznane, gdzie składać wnioski i do kiedy – dodała.

Zdaniem Niedzieli, działania jakie ws. suszy dotychczas podjął rząd, mają „charakter PR-owy”, a środki przeznaczone na pomoc rolnikom „to kropla w morzu potrzeb”.

Według zasiadającego w komisji rolnictwa posła PO Kazimierza Plocke, z uzasadnienia rządowego programu pomocy wynika, iż środki na jego realizację „będą dopiero po rozwiązaniu rezerwy celowej państwa na rok 2018”. – Oznacza to, że przez kolejne tygodnie rolnicy nie będą wiedzieli na jaką pomoc mogą liczyć – oświadczył. Stwierdził też, że jego założenia „w zasadzie niczym się nie różnią” od programu przyjętego przez rząd Ewy Kopacz w 2015 roku. – Dlatego uważamy, że nie ma dzisiaj żadnej ponadstandardowej pomocy – mówił.

Plocke zaapelował też do ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego o „podjęcie skutecznych działań w Komisji Europejskiej”, która – jak wskazał – deklaruje udzielenie pomocy gospodarstwom dotkniętym przez suszę w krajach UE. – Chcemy wiedzieć, jakie koalicje zawiązał pan minister z innymi państwami członkowskimi i o jakie sprawy będzie walczył – oświadczył poseł PO.

Według danych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa susza rolnicza występuje na obszarze całej Polski: w 82,97% gmin, na powierzchni 63,14% gruntów ornych. Ponadto, na południu Polski wystąpiła powódź, która zniszczyła m.in. uprawy rolne.

W ubiegłym tygodniu rząd przyjął program pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich poszkodowanych w tym roku przez te zjawiska.

Pomoc dla gospodarstw rolnych i rybackich ma być udzielana w formie dotacji dla producentów rolnych, których straty w wyniku suszy lub powodzi objęły co najmniej 30% danej uprawy, a także dotacji dla podatników podatku rolnego, którzy w br. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła susza lub powódź w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Pomoc może polegać też na spłacie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na rzecz banków, pełnego oprocentowania (przez okres nie dłuższy niż 2 lata) w przypadku zawieszenia przez nie spłaty preferencyjnych kredytów z dopłatami do oprocentowania ze środków ARiMR. Chodzi o producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 roku suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz producentów świń, którzy w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zaprzestali ich produkcji).

Na realizację programu w 2018 roku rząd przeznaczy z budżetu państwa 799,5 mln zł, z tego: 25 mln zł na dopłaty do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji; 60 mln zł na dopłaty do oprocentowania kredytów należnego od kredytobiorców; 697 mln zł na dotacje do 1 ha zniszczonych w co najmniej 30% upraw rolnych; 17,5 mln zł na dotacje do 1 ha powierzchni stawów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Rozporządzenie będzie obowiązywać po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Poprzednie posiedzenie Rady Ministrów odbyło się 31 lipca. Z informacji na stronie internetowej KPRM nie wynika, kiedy rząd zbierze się ponownie.

(07.08.2018 za PAP)