Spadek ceny mleka w skupie

07.08..2018

Od stycznia 2018 roku utrzymuje się zniżkowy trend ceny skupu mleka.

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego w czerwcu 2018 roku cena mleka w skupie wynosiła 128,52 zł/hl i była mniejsza o 0,5% niż w maju 2018 roku oraz o 3,4% niż w porównywalnym miesiącu 2017 roku.

W okresie styczeń-czerwiec tego roku cena mleka ukształtowała się w granicy 133,57 zł/hl i była o 1,2% wyższa niż w analogicznym czasie 2017 roku.

Zróżnicowanie cen netto skupu mleka jest bardzo wyraźne w województwach. W czerwcu 2018 roku najmniejszą cenę otrzymywali producenci z województw: łódzkiego – 115,17 zł/hl, świętokrzyskiego – 121,87 zł/hl, małopolskiego – 122,52 zł/hl. Z kolei największa cena mleka była wypłacana w województwie: podlaskim – 136,70 zł/hl, podkarpackim – 132,48 zł/hl oraz lubuskim – 130,45 zł/hl.

(07.08.2018 za gospodarz.pl)