Znakowanie środków spożywczych opinia KRIR

11.09.2018

W ocenie Krajowej Rady Izb Rolniczych wprowadzenie obowiązku umieszczania na opakowaniach ziemniaków pochodzących z zagranicy informacji o państwie pochodzenia, zaproponowane w nowym projekcie rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych, jest zmianą korzystną dla polskich producentów ziemniaków, ponieważ może przyczynić się do zapobieżenia fałszowaniu pochodzenia żywności i wprowadzaniu konsumentów w błąd.

Jednak zdaniem izb rolniczych obowiązek umieszczania na opakowaniu informacji o kraju pochodzenia ziemniaków powinien dotyczyć nie tylko ziemniaków pakowanych w Polsce, ale również produktów pakowanych w innych państwach UE, Turcji i EFTA.

Dlatego samorząd rolniczy uważa za zasadne rozważenie konieczności wprowadzania obowiązku umieszczania informacji o kraju pochodzenia wraz z wizerunkiem flagi na opakowaniach ziemniaków nie tylko przepakowywanych w Polsce. Należałoby ujednolicić sposób informowania o kraju pochodzenia i zamieszczanie takiej informacji na produktach.

– Niezależnie od znakowania produktów rolnych pochodzących z zagranicy, bardzo ważne jest systematyczne przeprowadzanie kontroli jakości żywności z zagranicy pod kątem pozostałości niedozwolonych substancji, co będzie stymulowało producentów do prowadzenia produkcji ściśle według wymagań DPR i pozwoli chronić zdrowie konsumentów – informuje KRIR.

(11.09.2018 za KRIR)