Od dziś nie trzeba dokonywać spisu bydła

11.09.2018

Hodowcy bydła zostali zwolnieni z obowiązku sporządzania corocznego spisu stanu stada, którego wymagała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Z dniem dzisiejszym (11.09.2018) wchodzi w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2018 roku poz. 1642). Jeden z zapisów tej ustawy zwalnia z konieczności dokonywania spisu stanu stada bydła.

Przypominamy, że obowiązek ten wprowadzono w 2016 roku w związku z wejściem w życie zmian w ustawie o identyfikacji i rejestracji zwierząt z dnia 23 września 2016 roku. Konieczne było sporządzenie spisu zwierząt raz na 12 miesięcy i przekazanie tej listy do ARiMR w ciągu 7 dni od dokonania spisu. Drugi egzemplarz powinien znajdować się w księdze rejestracji.

Zrezygnowano również z obowiązku przekazywania wyników spisu owiec lub kóz do kierownika biura ARiMR. Liczbę zwierząt ustaloną podczas spisu należy odnotować w księdze rejestracji.

(11.09.2018 za Łukasz Chmielewski, farmer.pl)