Pochodzenie ma znaczenie rodzima żywność preferowana przez Polaków

Raport wrzesień 2018

W sondażu IMAS Agri zbadano opinię dorosłych Polaków na temat skłonności do kupowania polskich produktów żywnościowych. Wyniki potwierdzają tezę, że lokalne warzywa, owoce lub produkty zbożowe cieszą się dużym uznaniem Polaków.

Zacznijmy od tego, że aż 77% respondentów uważa, że żywność wyprodukowana w Polsce jest lepsza w porównaniu do tej sprowadzanej z zagranicy. Tylko 4% osób ankietowanych ocenia polską produkcję jako gorszą, a co piąty respondent uważa je za podobne. Pozytywna opinia o polskiej żywności rośnie wraz z wiekiem, bo o ile wśród najmłodszych respondentów odsetek osób uznających prymat polskich produktów jest na poziomie 73%, to u najstarszych osiąga 82%. Jeśli chodzi o płeć, to kobiety mają lepsze zdanie o polskiej żywności niż mężczyźni.

 

Od grudnia 2014 roku obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie przekazywania informacji na temat pochodzenia żywności. Regulacja nakłada obowiązek wskazania kraju bądź miejsca pochodzenia m.in. owoców, warzyw i innych produktów rolnych. Czy dla polskich konsumentów ta wiedza jest przydatna?

Okazuje się, że dla blisko połowy osób objętych naszym sondażem wiedza, czy dany produkt pochodzi właśnie z polskich upraw, jest kluczowa. Tylko 4% uznaje ją za nieistotną, a połowa Polaków czasem ją bierze pod uwagę, a czasem nie. Bardziej na taką informację czułe są kobiety, wśród których odsetek osób uznających tę wiedzę za bardzo istotną, wynosi 54%. Analiza wyników uzyskanych w różnych grupach wiekowych wskazuje na rosnące przekonanie o istotności wiedzy o polskim pochodzeniu wraz ze wzrostem wieku – wśród najmłodszych jest ona na poziomie 38%, a wśród najstarszych sięga 55%.

 

Jeśli Polacy doceniają polską produkcję, to czy oznacza to, że będą lojalni w przypadku ewentualnego wzrostu cen? Eksperci od rynku rolnego spodziewają się podwyżek na skutek tegorocznej suszy, jak również rosnącego od lat eksportu płodów rolnych. Zgodnie z wynikami badania, polscy rolnicy nie mają się raczej czego obawiać ze strony konsumentów.

 

Dowodem na to jest ostatni wykres. Z reguły głównym czynnikiem decydującym w zakupie codziennych produktów, jest cena. Tymczasem co trzecia osoba jest zdecydowana, a część przynajmniej będzie się starała, kupować polskie produkty, nawet pomimo wyższych cen. Ponownie, bardziej zdecydowane są osoby starsze oraz kobiety, wśród których odsetek sięga 40%.

(Informacja prasowa IMAS International Sp. z o.o.)