Rynek mleka w Polsce będzie rozwijał się dwukierunkowo

05.10.2018

Podczas ostatniej edycji Forum Spółdzielczości mleczarskiej, minister rolnictwa mówił o sytuacji w sektorze mleczarskim i perspektywach rozwoju.

– Rynek mleka będzie rozwijał się dwukierunkowo. Wmawianie rolnikom, że zwiększanie skali jest jedynym wyjściem, jest nieporozumieniem – mówił podczas wystąpienia Ardanowski.

Zdaniem szefa resortu rolnictwa zróżnicowanie gospodarstw produkujących mleko jest tak duże, że nie sposób wszystkim zapewnić jednakową rentowność w określonym systemie obrotu surowcem. Większe gospodarstwa zarabiają na ilościach wyprodukowanego mleka, natomiast mniejsze nie są w stanie z nimi konkurować. Wyjściem może być dla nich rozwój sprzedaży bezpośredniej czy małego przetwórstwa.

Według Ardanowskiego ważną rolę w branży mleczarskiej odgrywa spółdzielcza forma handlu.
– Spółdzielczość jest wielką szansą a nie zagrożeniem. Poza sektorem mleczarskim spółdzielczość praktycznie się nie rozwija – mówił minister rolnictwa.

Ardanowski sygnalizował też, że w tej branży występuje coraz większa presja konkurencyjności.
– Występuje ostra rywalizacja krajów UE, często w sposób nieuczciwy, np. kwestionowanie jakości produktów rolnych. Oczekujemy więc szybkich reakcji ze strony władz UE – informował minister rolnictwa.

Zdaniem Ardanowskiego w tej branży ważna jest współpraca.

– Rolnictwo to system naczyń połączonych. Nie mogą więc występować grupy konkurujących ze sobą rolników. Sektorowi w dużym stopniu szkodzi import mleka i produktów mlekopodobnych z zagranicy, również przez podmioty polskie.

Szef resortu rolnictwa podczas wystąpienia zapowiadał również wprowadzenie zmian w warunkach przyznawania płatności bezpośrednich. Chodzi tu o większy związek powierzchni trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt. Obecnie część gruntów, która nie pracuje, nadal jest wspierana ze środków publicznych, a celem jest, aby pieniądze trafiły do rolników, którzy faktycznie te grunty wykorzystują w produkcji zwierzęcej.

(05.10.2018 za Łukasz Chmielewski, farmer.pl)