Czy ARiMR zna Twój aktualny numer konta?

08.10.2018

Pieniądze z tytułu zaliczek dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych finansowanych z PROW będą od 16 października przekazywane rolnikom na ich konta bankowe, na które ARiMR przekazywała dopłaty za ubiegły rok.

ARiMR od 16 października rozpocznie wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich za 2018 rok oraz realizację tegorocznych płatności obszarowych finansowanych z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Co roku zdarzają się sytuacje, w których pieniądze przekazywane rolnikom na ich konta bankowe, wracają do ARiMR, ponieważ rachunek został zamknięty, a Agencja nie otrzymała o tym informacji. W takich przypadkach rolnik czeka na pieniądze, których nie ma szansy otrzymać” – informuje agencja i prosi rolników o sprawdzenie, czy podali aktualny numer konta. „Pieniądze będą przekazywane rolnikom na ich konta bankowe, na które ARiMR przekazywała dopłaty za ubiegły rok” – uprzedza agencja.

(08.10.2018 za farmer.pl)