100 mln pomocy po suszy trafiło do 17,8 tys. rolników

09.10.2018

ARiMR w przesłanej informacji „o realizacji pomocy dla rolników, których gospodarstwa zostały zniszczone przez susze” podaje, że pieniądze z tytułu rekompensat skutków suszy trafiły do 17,8 tys. rolników – odebrali prawie 100 mln zł.

Do 8 października br. rolnicy złożyli ponad 150,3 tys. wniosków na łączną kwotę ok. 882,7 mln zł.

Ponad 56 tys. wniosków na kwotę blisko 354,5 tys. zł dotyczy strat w wysokości co najmniej 70% upraw, a ok. 94,3 tys. na kwotę ponad 528,1 tys. zł – szkód w uprawach w wysokości co najmniej 30% i mniej niż 70%.

Agencja wydała do 8 października ponad 27,2 tys. decyzji przyznających pomoc rolnikom w łącznej wysokości 152,7 mln zł.

Dwa tygodnie temu informowano, że po 10 dniach składania wniosków o pomoc suszową ARiMR wydała 3,8 tys. decyzji przyznających pomoc w łącznej kwocie ponad 25,6 mln zł. Złożono wówczas ok. 55 tys. wniosków na łączną kwotę ponad 311 mln zł, wydano ok. 3,8 tys. decyzji przyznających pomoc w łącznej kwocie ponad 25,6 mln zł.

Tempo rozpatrywania wniosków przyspieszyło więc nieco. W ciągu 27 dni, jakie upłynęły od 14 września, wydano 27,2 tys. decyzji, czyli średnio ok. 3 dziennie w każdym biurze powiatowym.

ARiMR przyjmuje wnioski i wypłaca pomoc od 14 września, wnioski można składać jeszcze do 31 października. W pierwszej kolejności są rozpatrywane wnioski złożone przez bardziej poszkodowanych rolników.

Spodziewane jest, że pomocy po suszy wymaga ponad 200 tys. gospodarstw.

(09.10.2018 za Marzena Pokora-Kalinowska, farmer.pl)