Delikatny wzrost ceny mleka w sierpniu

09.10.2018

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w sierpniu 2018 roku wyniosła 129,83 zł/1 hl i była niższa o 7,1% niż w sierpniu 2017 roku i o 0,4% wyższa od ceny wypłaconej w lipcu 2018 roku.

Najwyższe ceny w sierpniu 2018 roku płacono producentom z województw: podlaskiego – 136,33 zł/1 hl, warmińsko-mazurskiego – 133,32 zł/1 hl oraz dolnośląskiego – 132,15 zł/1 hl.

Najniższe ceny w sierpniu 2018 roku otrzymywali rolnicy – producenci mleka z województw: łódzkiego – 115,65 zł/1 hl, świętokrzyskiego – 121,28 zł/1 hl i małopolskiego – 121,79 zł/1 hl.

Najbliżej średniej krajowej za dostarczony surowiec płacono dostawcom z woj. zachodniopomorskiego 129,21 zł/1 hl i śląskiego 129,51 zł/1 hl.

(09.10.2018 za Roman Wieczorkiewicz, portalspozywczy.pl)