Pogłowie krów mlecznych rośnie. Do mleczarń trafia coraz więcej surowca

10.10.2018

Liczebność krajowego stada krów mlecznych w czerwcu była o 3,6% wyższa niż przed rokiem. Według danych GUS to drugi z rzędu wzrost pogłowia (biorąc pod uwagę dane z tego miesiąca) po systematycznym spadku w latach 2008-2016.

Odnotowany wzrost, wspierany dobrą sytuacją na rynku mleka w 2017 i pierwszym półroczu br., jest najwyższy wśród wszystkich grup bydła w kraju, a także najszybszy UE – informują analitycy PKO Banku Polskiego.

Z danych Eurostatu wynika, że w czerwcu niewiele mniejszą dynamikę wzrostu pogłowia odnotowano tylko w Irlandii (3,3%), natomiast spadki obserwowano w Niemczech (1,1%), Francji (1,2%), Włoszech (0,1%) oraz Holandii (3,8%).

Większe pogłowie krów mlecznych wskazuje na możliwość utrzymania relatywnie wysokiej, na tle UE, dynamiki wzrostu produkcji mleka w drugiej połowie roku, a nawet jej przyspieszenia pomimo możliwych problemów w produkcją pasz, wynikających z suszy.

Polska jest krajem o relatywnie szybkim przyroście produkcji surowca.

Od stycznia do końca czerwca dostawy mleka do mleczarń poszły w górę o 2,8% rok do roku przy średnim wzroście w UE wynoszącym 2,1%.

(10.10.2018 za PKO Bank Polski/agropolska.pl)