KOWR pracuje nad uruchomieniem platformy żywnościowej

10.10.2018

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pracuje nad nowatorskim na polskim rynku projektem platformy żywnościowej. Będzie to giełda, która umożliwi zawieranie kontraktów na dostawę produktów rolnych – poinformował dyrektor generalny KOWR Piotr Serafin.

Chodzi w tym projekcie głównie o zwiększenie konkurencyjności różnych podmiotów sektora rolno-spożywczego, o poprawę dochodów rolników, o przejrzysty podział zysku w handlu żywnością oparty na zasadzie partnerstwa – tłumaczył Serafin.

– Projekt „Platforma Żywnościowa” jest pionierskim rozwiązaniem na rynku polskim. Platforma umożliwi uczestnikom rynku rolno-spożywczego, np. przedsiębiorcom rolnym, zawieranie kontraktów typu SPOT na dostawy produktów, a w dalszej perspektywie myślimy o stworzeniu platformy dla kontraktów terminowych – wyjaśnił szef KOWR.

Według Serafina, utworzenie platformy przyczyni się do koncentracji podaży krajowych towarów rolno-spożywczych, poprzez tworzenie dużych, jednorodnych partii oraz ograniczenie kosztów transakcyjnych i ryzyka handlowego. Możliwe będzie także ograniczenie ryzyka cenowego, w oparciu o wystandaryzowane umowy i produkty.

Użytkownikami „Platformy Żywnościowej” mają być grupy producentów rolnych, rolnicy indywidualni, autoryzowane magazyny pośredniczące w zawieraniu i rozliczaniu transakcji lub świadczące usługi magazynowania, spółki handlowe z obszaru przetwórstwa, firmy produkcyjne, handlowe oraz inwestycyjne.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum, w skład którego wchodzi Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego.

– Zakładamy utworzenie projektu w czasie 25 miesięcy, a więc jego realizacja jest przewidziana od czerwca 2018 do końca czerwca 2020 roku. Kwota wykonania projektu oszacowana została na nieco ponad 11 mln zł – powiedział Serafin. Pieniądze będą pochodziły z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach programu Gospostrateg.

KOWR jako lider tego projektu będzie odpowiadał za realizację wszystkich wyznaczonych zadań. Będą to przede wszystkim opracowania: studium wykonalności projektu i zasad, procedur, wzorów dokumentów związanych z pilotażowym wdrażaniem projektu; przygotowanie stosownych regulacji prawnych oraz pilotaż proponowanego rozwiązania platformy żywnościowej. Ponadto KOWR zajmie się stroną informacyjno-szkoleniową tego projektu.

Natomiast analizy rynkowe zostały powierzone Instytutowi Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarski Żywnościowej. To właśnie jego eksperci określą m.in. jaki Polska ma potencjał, jakie produkty powinny być przedmiotem obrotu na giełdzie, określą parametry sprzedawanych produktów itp. – tłumaczył szef KOWR.

Serafin dodał, że od czerwca trwają prace przygotowawcze do realizacji projektu. M.in. odbywa się tzw. dialog techniczny, który poprzedza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie: studium wykonalności projektu oraz zasad, procedur, wzorów dokumentów związanych z pilotażowym wdrażaniem platformy, a także na pilotaż proponowanego rozwiązania platformy żywnościowej.

(10.10.2018 za PAP, fot. MRiRW)