OSM Piątnica promuje produkty ekologiczne

10.10.2018

OSM Piątnica, wraz z obsługującą ją agencja PR, zorganizowała dla blogerów kulinarnych i dziennikarzy wyjazd do gospodarstwa, które produkuje ekologiczne mleko na potrzeby spółdzielni oraz do samego zakładu w Piątnicy.

Pierwszym etapem wyjazdu była wizyta w gospodarstwie ekologicznym z certyfikatem rolnictwa ekologicznego w Nowej Rudzie niedaleko Łomży. Oprócz właścicieli gospodarstwa na pytania o produkcję mleka ekologicznego i cały proces łańcucha produkcji, odpowiadali Łukasz Kalinowski, wiceprezes OSM Piątnica, a także Joanna Kwiatkowska, kierownik Skupu Mleka i Karolina Śmiecińska, kierownik Działu Kontroli Jakości OSM Piątnica. – Spółdzielnia zrzesza ponad 2 tys. małych dostawców, których gospodarstwa są położone w rejonie „Zielonych Płuc Polski” – mówiła Joanna Kwiatkowska.

Mleko z certyfikatem potwierdzającym jego ekologiczne wyprodukowanie do spółdzielni dostarcza około 40 gospodarstw.

Po wizycie w gospodarstwie, goście pojechali do Piątnicy, gdzie zwiedzili zakład produkcyjny. – OSM Piątnica stosuje system norm dwukrotnie ostrzejszy niż wymagania unijne, a za najwyższej jakości surowiec płaci od 16 lat najwyższą cenę w Polsce. Cała firma tworzy swoisty ekosystem; mając „zdrowe podejście” do strategii rozwoju, dbając o ekologię i dobrostan zwierząt jednocześnie dynamicznie się rozwija – mówił Łukasz Kalinowski.

Przychody firmy za 2017 rok wynoszą 1,1 mld zł netto.

(10.10.2018 za Roman Wieczorkiewicz, portalspozywczy.pl, fot. RW)