KOWR będzie udzielał pożyczek rolnikom

11.10.2018

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uruchamia program pożyczkowy dla rolników ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – poinformował w czwartek na konferencji prasowej dyrektor KOWR Piotr Serafin.

Jak podkreślił szef KOWR, dotychczas takiego mechanizmu w Ośrodku nie było. Maksymalnie będzie można pożyczyć 500 tys. zł, a okres spłaty wynosi 6 lat z możliwością przedłużenia do 10 lat. W tym roku przeznaczono na to 10 mln zł. Serafin zadeklarował, że w przypadku, gdy zainteresowanie pożyczkami będzie duże, pula środków może zostać zwiększona.

– Szukamy możliwości wsparcia gospodarstw, które chciałyby rozwijać swoją produkcję roślinną czy zwierzęcą – powiedział obecny na konferencji minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Dodał, że będzie to jedna z form pomocy rolnikom obok niskooprocentowanych kredytów z ARiMR oraz tańszego paliwa rolniczego.

– Wspieranie rolników jest jednym z zadań KOWR. Takie działania, jak uruchomienie pożyczek, jest wpisywaniem się w dokładnie w to, czego od tej organizacji oczekują – podkreślił minister.

Jak mówił szef resortu rolnictwa, KOWR z dochodów ze swojej działalności będzie przeznaczał „jak najwięcej pieniędzy” na inwestycje w gospodarstwach.

– Nosimy się z zamiarem, by utworzyć specjalny fundusz inwestycji i rozwoju, który będzie zasilany m.in. ze środków pochodzących ze sprzedaży państwowych gruntów na cele inwestycyjne czy mieszkaniowe – poinformował.

Ocenił, że tego rodzaju działania mają wzmocnić cały sektor rolny i doprowadzić do tego, by cały sektor spożywczy „od pola do stołu” ściśle ze sobą współpracowały. Jego zdaniem, „skuteczny i przyjazny system kredytowania jest jednym z warunków, by rolnictwo się rozwijało”.

Beneficjentami programu pożyczek z KOWR są rolnicy prowadzący gospodarstwa rodzinne, które realizują przedsięwzięcia rozwijające obszary wiejskie poprzez działania rozwojowe, innowacyjne w zakresie np. produkcji, hodowli czy przetwórstwa z udziałem środków unijnych. Maksymalna pożyczka może wynieść 80% kosztów inwestycji. Oprocentowanie pożyczki wynosi 2,85% w skali roku.

Formę zabezpieczenia określa umowa. Bezwzględnie wymagane: weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową pełnomocnictwa do dysponowania środkami z rachunku bankowego wnioskodawcy. Dodatkowe zabezpieczenia to – przede wszystkim hipoteka, a także gwarancja bankowa, poręczenie wekslowe, przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastaw rejestrowy, cesja wierzytelności.

Aby uzyskać pożyczkę, rolnik musi wypełnić wniosek i załączyć do niego szereg dokumentów. Wnioski przyjmują ośrodki terenowe KOWR i to one opiniują dokument. Następnie jest on przekazany do Centrali KOWR, gdzie będzie ponownie zaopiniowany. Z kolei wniosek będzie rozpatrzony przez komisję ds. pożyczek. Po pozytywnej decyzji szefa KOWR, z rolnikiem zostanie zawarta umowa i uruchomiona pożyczka. Nabór jest ciągły, do wyczerpania limitu środków.

(11.10.2018 za PAP)