Rozporządzenie wyk. KE ustalające współczynnik amortyzacji, który należy stosować przy zakupie odtłuszczonego mleka w proszku

12.10.2018

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 2018/1508 z dnia 10 października 2018 roku ustalające współczynnik amortyzacji, który należy stosować przy zakupie odtłuszczonego mleka w proszku w ramach interwencji publicznej w roku budżetowym 2019.

Zgodnie z art.1 ww. rozporządzenia – „W odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku kupowanego w ramach interwencji publicznej i przechowywanego lub przejętego przez państwa członkowskie w okresie od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku państwa członkowskie stosują do wartości kupowanego w każdym miesiącu odtłuszczonego mleka w proszku współczynnik amortyzacji wynoszący 0,21.”

Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o kwotach wydatków wynikających z zastosowania współczynników amortyzacji przewidzianych w art. 1 niniejszego rozporządzenia w oparciu o deklaracje wydatków ustanowione zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 908/2014 (3).

Treść rozporządzenia dostępna jest pod linkiem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1508&qid=1539335994900&from=EN

(12.10.2018 za izbamleka.pl)