Większe wydatki na produkty mleczarskie

13.10.2018

Jak wynika z wyliczeń Banku BGŻ BNP Paribas, na podstawie danych GUS, w 2017 roku na produkty mleczarskie jedna osoba w gospodarstwie domowym w Polsce wydała 456,24 zł, a więc o 7,8% więcej niż przed rokiem.

Na podstawie danych pochodzących z badań budżetów gospodarstw domowych GUS zsumowano wydatki ponoszone przez gospodarstwa domowe na produkty mleczarskie, do których należały m.in. mleko pitne, jogurty, sery i twarogi, napoje mleczne, śmietana i masło.

Zwiększenie się wydatków na produkty mleczarskie było bardziej dynamiczne niż wydatków na żywność ogółem, które wyniosło 4,8%, a środki przeznaczone na produkty mleczarskie stanowiły 14,6% łącznych wydatków na żywność ponoszonych przez gospodarstwa domowe. Poza tym, w 2017 roku średnia liczba osób w gospodarstwach domowym wyniosła 2,66, co oznacza, że w roku na produkty mleczarskie gospodarstwo domowe w Polsce przeznacza 1213,60 zł.

Wśród produktów mleczarskich w 2017 roku najbardziej dynamiczny wzrost wydatków notowano w przypadku masła. W przeliczeniu na jedną osobę wyniosły one rocznie 77,40 zł i były o 26% większe niż przed rokiem. Wzrost wydatków spowodowany był zwyżką cen masła, które na półkach sklepowych było o 31% droższe niż w 2016 roku. Natomiast konsumpcja ilościowa w przeliczeniu na jedną osobę zmalała o 7,1% do 3,12 kg. Oznacza to, że jedna osoba zużywała w obrębie miesiąca ok 260 gram masła.

Wydatki gospodarstw domowych na sery dojrzewające i topione, stanowiące najważniejszą pozycję w wydatkach na produkty mleczarskie, zwiększyły się o 9,8% do 103,32 zł na osobę rocznie, podczas gdy spożycie ilościowe pozostało niezmienne – wyniosło 4,92kg. Ze względu na to, że dynamika wzrostu cen tej kategorii była mniejsza – 6,8%, można przypuszczać, że konsumenci wybierali produkty lepszej jakości. Wydatki gospodarstw domowych na śmietanę wzrosły o 6,2% do 34,92 zł na osobę, co było efektem zwiększenia się jej cen, gdyż konsumpcja ilościowa pozostała na tym samym poziomie 4,32 litra rocznie na osobę.

Utrzymał się notowany w ostatnich latach spadek ilościowego spożycia mleka pitnego. W 2017 roku jedna osoba skonsumowała 35,88 litrów mleka, czyli o 4,2% mniej niż w poprzednim roku. W przypadku wydatków, spadek ilościowego spożycia został zrekompensowany przez zwiększenie się cen o 2,9% i wybór produktów z wyższej kategorii cenowej, gdyż wydatki, w porównaniu z poprzednim rokiem, wzrosły o 0,6% do 80,40 zł na osobę. Obniżkę ilościowej konsumpcji odnotowano również w przypadku jogurtów o 1,9% do 6,2 litra na osobę, podczas gdy wydatki zwiększyły się o 5,1% do 46,92 zł.

Należy pamiętać, że badania budżetów gospodarstw domowych obejmują tylko żywność, która została zakupiona do spożycia w obrębie gospodarstwa domowego. Dane te nie uwzględniają konsumpcji żywności poza domem.

(13.10.2018 za gospodarz.pl)