Nie ma CRP, jest EP

16.10.2018

Wpis w ewidencji producentów prowadzonej w ARiMR, a nie numer rejestracyjny w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców nadawany przez ARR, są podstawą do ubiegania się o pomoc w KOWR.

31 sierpnia 2018 roku dobiegł końca okres przejściowy wprowadzony na mocy zapisów art. 57 ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. z 2017 roku poz. 624), traktujący posiadanie nr CRP (numer rejestracyjny nadany w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Agencję Rynku Rolnego), jako równoznaczne ze spełnieniem obowiązku posiadania wpisu w ewidencji producentów (EP), prowadzonej przez ARiMR przez podmioty uczestniczące w mechanizmach współfinansowanych lub finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Od 1 września 2018 roku numer EP jest jedynym identyfikatorem dla podmiotów uczestniczących w ramach mechanizmów administrowanych przez KOWR, zatem każdy podmiot składający do KOWR wnioski w ramach działań wymagających posiadania wpisu w ewidencji producentów w pierwszej kolejności powinien uzyskać nr rejestracyjny w EP, który będzie identyfikatorem również w kontaktach z KOWR.

Wpis do ewidencji producentów uzyskuje się składając wniosek do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Wnioskodawcy.

Możliwe jest też złożenie wniosku o wpis do EP za pośrednictwem KOWR – łącznie z wnioskiem o uczestnictwo w mechanizmie.

(16.10.2018 za farmer.pl)