Sprzedaż detaliczna w cenach stałych we wrześniu wzrosła o 3,6% rdr

19.10.2018

Sprzedaż detaliczna we wrześniu br. wzrosła o 3,6% rdr, a wobec poprzedniego miesiąca spadła o 3,9% – poinformował w piątek Główny Urząd Statystyczny. To najniższy wzrost sprzedaży detalicznej w tym roku.

„Sprzedaż detaliczna w cenach stałych we wrześniu br. była wyższa niż przed rokiem o 3,6% (wobec wzrostu o 7,5% we wrześniu ub. roku). W porównaniu z sierpniem br. miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 3,9%” – czytamy w komunikacie GUS.

Urząd statystyczny zauważył, że wrześniowy wzrost sprzedaży o 3,6% był najniższym, jaki odnotowano w 2018 roku.

„Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym sprzedaż detaliczna w cenach stałych we wrześniu br. była o 0,6% niższa w porównaniu z poprzednim miesiącem br.” – poinformował GUS.

Natomiast w okresie styczeń-wrzesień br. wzrost sprzedaży detalicznej w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku wyniósł 6,4% (wobec wzrostu o 7,2% w 2017 roku)

Urząd podał, że wśród grup o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej „ogółem” wysoki wzrost we wrześniu 2018 roku w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku (w cenach stałych) zaobserwowano przedsiębiorstwach z grupy „pozostałe” (o 8,9% wobec wzrostu o 3,9% przed rokiem) oraz w podmiotach sprzedających paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 8,2% wobec wzrostu o 3,6% przed rokiem).

„Wyższy niż przeciętny wzrost sprzedaży odnotowano w jednostkach zaklasyfikowanych do grupy «pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach» (o 4,5%)” – czytamy w komunikacie.

Zgodnie z danymi GUS spadek sprzedaży zanotowały przedsiębiorstwa handlujące samochodami, motocyklami, częściami (o 4,3%), jak również żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi (o 0,9%).

„Spośród grup o niższym udziale w sprzedaży detalicznej «ogółem» wysoki wzrost wykazały podmioty z grup: «farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny» (o 9,1%) oraz «tekstylia, odzież, obuwie» (o 8,9%)” – poinformował GUS.

Z komunikatu wynika, że licząc w cenach bieżących sprzedaż detaliczna we wrześniu 2018 roku wzrosła o 5,6% w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 3,4%.

(19.10.2018 za PAP)