Czyste powietrze szansą dla przedsiębiorców

19.10.2018

„Polska bez smogu” to temat panelu dyskusyjnego podczas 8 Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach. W sesji udział wziął Henryk Kowalczyk, minister środowiska.

Podczas dyskusji paneliści rozmawiali o korzyściach z Programu „Czyste Powietrze” dla przedsiębiorców, o wspieraniu ich w podnoszeniu efektywności energetycznej oraz o tym, jak pozyskiwać środki unijne na likwidowanie niskiej emisji w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej.

Organizatorem sesji jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który wraz z innymi wojewódzkimi funduszami, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Bankiem Ochrony Środowiska biorą udział w Programie Czyste Powietrze.

– Program będzie realizowany przez dziesięć lat. Zakładamy, że termomodernizacji zostanie poddanych ponad 3 mln domów jednorodzinnych. Jest to pole dla przedsiębiorców, którzy mogą oferować beneficjentom programu wydajne, ekologiczne kotły, materiały budowlane czy stolarkę okienną – mówił podczas spotkania minister Kowalczyk.

Program jest kompleksowy – obejmuje wsparcie zarówno termomodernizacji budynków, jak i wymiany źródeł ciepła. Jego budżet to ponad 103 mld zł. Wysokość dofinansowania wahać się będzie od 30 do 90% dotacji kosztów kwalifikowanych inwestycji, w zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.

Minister Henryk Kowalczyk przypomniał, że trwa cykl spotkań w gminach na temat programu Czyste powietrze, podczas których przyszli beneficjenci zapoznają się z zasadami programu priorytetowego. Informacje o planowanym spotkaniach można śledzić na bieżąco na stronie Ministerstwa Środowiska.

(19.10.2018 za PAP)