ARiMR wypłaciła ponad pół miliarda zaliczek dopłat bezpośrednich

19.10.2018

Ponad 530 mln zł przekazała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ok. 224 tys. rolników w pierwszych trzech dniach wypłaty zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2018 rok – poinformował rzecznik ARiMR Paweł Mucha.

W 2018 roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich złożyło ponad 1,335 mln rolników.

Zaliczki wynoszą 70% dopłat, są one wypłacane od 16 października. W pierwszej kolejności dostają je rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane tegoroczną suszą czy dotknięci przez afrykański pomór świń (ASF).

Zaliczki będą wypłacane do końca listopada br. Agencja przeznaczy na to ponad 10 mld zł. Pozostała część dopłat bezpośrednich zostanie przekazana rodnikom od 1 grudnia do końca czerwca.

ARiMR utrzymuje zapowiadane tempo codziennych przelewów na poziomie 70 tys.

Od 16 października Agencja realizuje także płatności pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2014-2020), a więc m.in. dla rolników gospodarujących w trudnych warunkach (tzw. ONW), a także tych, którzy przyjęli na siebie realizację działań rolnośrodowiskowych oraz prowadzących działania zalesieniowe.

Do 18 października Agencja wypłaciła z tytułu ONW, płatności rolnośrodowiskowych i rolno-środowiskowo-klimatycznych oraz zalesieniowych łącznie 181 mln zł.

Jak zaznaczył rzecznik, tempo przekazywania płatności jest szybsze niż w latach ubiegłych, jest to m.in. efekt składania wniosków przez internet, które usprawnia ich weryfikację i przyspiesza wydanie decyzji.

Pula dopłat bezpośrednich za 2018 rok wynosi 14,8 mld zł.

(19.10.2018 za PAP)