Będzie więcej pieniędzy na rolnictwo?

23.10.2018

– Polska szuka pieniędzy na rolnictwo nie tylko na forum unijnym – podkreśla minister Ardanowski.

Sejmowa Komisja Rolnictw i Rozwoju Wsi rozpatrzyła dziś informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w październiku 2018 roku.

Podczas październikowego spotkania omówiono prace nad legislacją WPR po 2020 roku, sytuację na rynku cukru, sytuację związaną z ASF.

Poruszane tematy omówił dziś podczas KRiRW uczestnik tego spotkania wiceminister Ryszard Zarudzki. Na pytania posłów odpowiedział minister Jan Krzysztof Ardanowski.

– Ministrowie rolnictwa podkreślają potrzebę utrzymania wysokiego budżetu na rolnictwo – mówił minister Ardanowski. Jak podkreślił, to od koalicji państw członkowskich będzie jednak zależał ostateczny kształt unijnego budżetu. Dlatego ważne jest stanowisko polskiego parlamentu, wspierające rząd w zabieganiu o budżet.

Minister ocenił jako dobrą współpracę w tym zakresie, zarówno w rządzie, jak i na forum unijnym. Jak mówił minister, unijny budżet na rolnictwo słabnie w kolejnych siedmiolatkach. Teraz też KE radykalnie ograniczyła udział budżetu WPR w całym budżecie – to nie tylko ubytek wynikający z brexitu, ale rośnie koszt ochrony unijnych granic, utrzymanie imigrantów na terenie UE, utrzymanie funduszu stabilizacji dla strefy euro. Polska się z tym nie godzi – nie korzystaliśmy dotąd hojnie z udziału w WPR, stąd nasz sprzeciw wobec ograniczania tego budżetu i propozycja cięć w nowych unijnych politykach, a także propozycja zwiększenia składki członkowskiej, Polska jest na takie zwiększenie składki gotowa – mówił minister.

Budżet UE to jednak nie jedyny kierunek działań polskiego rządu w aspekcie rolnictwa. Ważny jest też udział Polski w działalności FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa), która jest od wielu lat prowadzona. Jak stwierdził minister, Polska nie jest jednak członkiem Światowego Programu Żywnościowego (WFP) – a organizacja ta ma program, który wspiera humanitarnie pomoc żywnościową na świecie, wydając duże kwoty na zakup żywności. Minister wystąpił o nawiązanie tej współpracy, rozmowy trwają.

Pytany o sytuację na rynku cukru minister Ardanowski mówił, że na cukrze buraczanym dziś nikt nie zarabia, więc Krajowa Spółka Cukrowa powinna dywersyfikować swoją produkcję. Stąd pomysł utworzenia holdingu podmiotów państwowych, który będzie stabilizować rynek. Działa zespół, przygotowujący jego powstanie. UE nie pozwala na interwencje rynkowe, ale działania stabilizacyjne w ramach wolnego rynku są możliwe – mówił minister. KSC uzyska nowe możliwości rozszerzenia swojej działalności – objaśniał minister.

Odnośnie do ASF poinformowano, że Polska podkreśliła konieczność wspólnego działania państw UE w stosunku do tej choroby, zarówno jeśli chodzi o zapobieganie chorobie, jak restrykcje handlowe.

– Czy można zapobiegać działaniom pojedynczych państw, ograniczających handel? – pytała poseł Dorota Niedziela. Wiceminister Zarudzki stwierdził, że Czechy wycofały się z zamiaru wprowadzenia praktyk ograniczających handel wieprzowiną, a tematu tego podczas spotkania ministrów w październiku nie poruszano.

(23.10.2018 za Marzena Pokora-Kalinowska, farmer.pl)